Tikėjimo džiaugsmo patirties jaunimas parsivežė iš tarptautinio Taizé susitikimo Vroclave (2019 12 27–2020 01 01)
Paskelbta: 2020-01-07 08:21:58

Taizé bendruomenė  42-ąjį kartą pakvietė jaunimą susitikti viename iš Europos miestų, kartu melstis ir išgyventi bendrystę sutinkant Naujuosius metus. Šįkart susitikimas vyko Lenkijos mieste Vroclave, dar vadinamame „Lenkijos Venecija“.  Taizé susitikimas Vroclave jau trečiasis – anksčiau Taizé broliai ir jauni piligrimai čia svečiavosi 1989  bei 1995 metais. Šio susitikimo šerdis buvo mintis „Visada kelyje, visada įsišakniję“. Į susitikimą Lenkijoje iš visos Europos ir net iš tolimesnių pasaulio kraštų susirinko apie 15 tūkst. jaunuolių. Iš Lietuvos į pasitikėjimo piligrimystę leidosi daugiau nei 200 piligrimų.

Tradiciškai į šią piligrimystę keliavo ir Jono Pauliaus II piligrimų centras drauge su Kauno akademinės sielovados bendradarbiais. Dar gerokai prieš kelionę vyko pasiruošimas, susipažinimas su drauge vyksiančiais piligrimais, Taizé bendruomene. Gruodžio 27 d. vakarą piligrimystę pradėję šv. Mišiomis piligrimai iškeliavo į Vroclavą. Visą naktį keliavusius ir ryte pasiekusius kelionės tikslą piligrimus pasitiko savanoriai, kurie čia jau buvo atkeliavę keliomis dienomis anksčiau ir ruošėsi priimti visus dalyvius.

Pirmąją susitikimo dieną vyko įvadas, pasakojimas apie Taizé, temos pristatymas, paskirstymas į parapijas, kuriose mažomis grupelėmis piligrimai apsigyveno Vroclavo gyventojų namuose. Kiekvienas rytas prasidėdavo pamaldomis arba šv. Mišiomis priimančiose parapijose, vėliau pasidalijimai grupelėse, o dar vėliau pietūs, dieninės pamaldos mieste bei teminiai užsiėmimai dvasingumo, Bažnyčios, solidarumo, visuomenės, meno ir tikėjimo temomis.

Teminiai susitikimai buvo išsidėstę visame Vroclave, kad susirinkę piligrimai ne tik gilintųsi į tam tikrą temą, bet ir galėtų pažinti nepaprasto grožio Lenkijos miestą. Po teminių susitikimų būdavo dalijamas maisto davinys, ir tada kelionė į vakarines pamaldas. Didžiausiose miesto bažnyčiose bei arenose piligrimai sustodavo maldai bei galimybei melstis prie kryžiaus. Būtent vakarinėse pamaldose būdavo skaitomas apmąstymas ir toliau gilinamasi į susitikimo temą „Visada kelyje, visada įsišakniję“.

Reikia paminėti gruodžio 31 dieną, kuri buvo išskirtinė. Po pamaldų parapijose ir pasidalijimų grupelėse bei dieninių pamaldų visos šalys dalyvavo susitikimuose kartu su Taizé broliais. Lietuvių susitikime dalyvavo ir br. Jean-Marie, atsakingas už lietuvių grupes. Grupė piligrimų iš Lietuvos dalijosi savo patirtimi iš rugsėjį vykusios Taizé piligrimystės Keiptaune, Afrikoje. Būtent šie susitikimai yra paskatinimas ir pastiprinimas ne tik dalytis savo džiaugsmo patirtimis, bet ir įsipareigoti dalytis bei augti bendrystėje grįžus namo, į savo gimtąsias šalis. Tai pastiprinimas ir paskatinimas imtis veiksmų ir auginti bendrystę, vienybę, pasitikėjimą.

Naujųjų metų vakaras buvo įprasmintas pamaldomis už taiką pasaulyje. Kiekvienoje parapijoje piligrimai 23 val. sustojo maldai, o po maldos jungėsi į Tautų šventę. Atskleisdami savo tautos, kultūros tradicijas, jomis dalijosi su kitais.

Sausio 1 dieną visi piligrimai drauge su parapijomis, kur buvo apsistoję, dalyvavo Eucharistijos šventime ir valgė šventinius pietus su šeimomis. Pasistiprinę, išgyvenę bendrystę bei tikėjimo džiaugsmą leidosi atgal į gimtąsias šalis su džiugia viltimi, jog ir vėl susitiks 2020 m. Taizé žiemos susitikime, kuris vyks Italijoje, Turine.

Jono Pauliaus II piligrimų centro ir Kauno akademinės sielovados bendradarbių informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune