Padėka Šeimos centro savanoriams (2020 01 24)
Paskelbta: 2020-01-28 07:56:36

Sausio 24 d. arkivyskupijos Šeimos centro savanoriai ir bičiuliai susirinko į Padėkos vakarą Kaune. Vakaras prasidėjo Šv. Jono Krikštytojo koplyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Marijos radijo programų direktorius kun. relig. m. mgr. Saulius Bužauskas.

Vėliau konferencijų salėje šventės dalyvius pasveikino Šeimos centro vadovė Jūratė Lenkuvienė. Ji padėkojo savanoriams už tarnystę ir ištikimybę. Šeimos centre kai kurie savanoriai dalyvauja jo veikloje nuo pat įsikūrimo, t. y. daugiau nei 20 metų, o iš viso arkivyskupijos Šeimos centruose yra daugiau kaip 200 savanorių!

Kun. S. Bužauskas perdavė susirinkusiems Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus linkėjimus ir pakvietė pagalvoti apie tikėjimo „prieskonius“. Vienas iš jų – humoras, kuris padeda praskaidrinti nuotaiką. Bet jį reikėtų taikyti sau, o ne kitiems. „Svarbiausius prieskonius galėtume pavadinti 3D. Tai džiaugsmas, dėkingumas ir dovanojimas. Ši akimirka niekada nepasikartos, o dovanoti galime ne tik materialinius dalykus – savo laiką, žinias, gerą žodį ir pan. Labai svarbu bendras darbas, nes, kai žmonės ką nors daro kartu, jie stato tiltus“, – kalbėjo kunigas.

Kita vakaro viešnia ses. Fausta Palaimaitė SF kalbėdama apie dėkingumą juokavo, kad jei mums labai jo trūksta, tai geriau dirbti masažuotoju, o ne tarnauti Bažnyčioje – juk čia išgirstame nemažai priekaištų. Tačiau prisimintina, jog policijos pareigūnai ar dirbantieji kalėjime žodžio „ačiū“ beveik niekada neišgirsta. Ses. Fausta papasakojo, kas teikia džiaugsmo jos darbe – Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose. Ji pakvietė leisti Dievui per save „pratekėti“ ir palinkėjo išgirsti Jėzaus „ačiū“.

Apie savanorystės ir gyvenimo Santuokoje „prieskonius“ liudijo sužadėtinių rengėjai – Ramunė ir Raimundas Baltrušaičiai, Lina Šalučkienė, sielovados grupės „Gyjančios širdys“ savanoriai Šviesa, Sigitas ir Ingrida. Renginio vedėjas Martynas Asakavičius pristatė „Pažink save“ programą, o Vaikų dienos centro savanorė, tradicinių amatų meistrė Vilija Ratautienė kartu su vyru sudainavo nuotaikingą romansą. Paskui į šokių sūkurį kartu su vaikais visus įtraukė VU ansamblis „Uosinta“.

Renginio rėmėjai – Vokietijos katalikų solidarumo akcija Renovabis ir Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune