„Gailestingumo versmės“ popietėje – malda ir mokymas, kaip įveikti savivertės stoką (2020 02 08)
Paskelbta: 2020-02-10 14:08:06

Vasario 8 d. Kaune, arkivyskupijos konferencijų salėje, vyko sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ organizuota maldos popietė „Jei kas trokšta, teateina pas mane“ (Jn 7, 37), kurią vedė kunigas egzorcistas teol. dr. Arnoldas Valkauskas. Maldos popietė prasidėjo šlovinimu, o vėliau jos dalyviai drauge šventė Eucharistiją.

„Susirinkome, kad pabūtume su Dievu, išgirstume Jį širdimi, naujai,“ – homiliją pradėjo kun. A. Valkauskas. Jis atkreipė dėmesį, jog Senojo Testamento skaitinyje (1 Kar 3) Saliamonas mus moko prašyti pačios esmės – išminties: būti su Viešpačiu, leisti Jam gyventi mumyse. Esame raginami prašyti Šventosios Dvasios, kad savo žvilgsnius kreiptume ne į rūpesčius, baimes, pseudomokytojų patarimus ar pasitikėjimą savo darbais, veikla, o į Jėzų. Jėzus, kaip skaitome Evangelijoje, nepavargsta mūsų mylėti ir mokyti. Jis – mūsų atsakymas: kai mirštame pasauliui, trokštame Dievo ir mūsų santykis su Juo yra tikras, tada esame pajėgūs gyventi pagal Dievo valią, įgyvendinti savąjį pašaukimą.

Po šv. Mišių kun. A. Valkauskas  mokymą pradėjo nuo klausimo: ar lengva šiandien būti krikščioniu? Kas trukdo? Vienas pagrindinių trukdžių yra savivertės problema. Mumyse yra stipriai įsišaknijęs nevisavertiškumo kompleksas. Dvasinės tuštumos, puikybė, priklausomybės... Tai mūsų savivertės stoka, su kuria ateiname į Bažnyčią ir prašome Dievo išlaisvinti iš  blogio. Tautiečiams būdinga nuolat jaustis nelaimingiems, verkšlenti. „Tikėjimas – tai lobis, kurio dar nepažįstame“, – sakė kun. Arnoldas.

Maldos popietės dalyviai buvo kviečiami pamąstyti: kas mes esame? Kokia mūsų savivertė? Esame Dievo vaikai, Jo mylimi. Maldoje susitinkame su Dievu, esame Jo artume –  tai svarbiausia. Nesudėkime vilčių į pasaulį, žmones. Dievas visuomet mums kalba, kartais per įvykius, laužydamas mūsų nepasitikėjimą ir neklusnumą. O mes – ar sakome „taip“ Jo meilės planui? Gyvenimas – tai atsakymas Dievui savo tikėjimu, viltimi, meile. Šventieji savitai šias vertybes išreikšdavo savo gyvenamuoju metu.

Pasak mokymo vedėjo, kasdienybėje mums, pakrikštytiesiems, paprasta: esame mylimi Dievo vaikai, tad laikykimės Jo įsakymų, skaitykime dvasinę literatūrą, sąmoningai darykime mažus gerus dalykus, po žingsnelį eikime pirmyn, nenuvertinkime amžinybės. Mums kiekvienam dovanota pašvenčiamoji malonė, tad nepasiduokime mintims apie nevisavertiškumą.

Kita maldos popietė su „Gailestingumo versmės“ bendruomene vyks kovo 14 d. Kaune. Dalyvaus svečių iš Lenkijos – charizminė bendruomenė „Mocni w Duchu“ >>

„Gailestingumo versmės“ informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune