Baigėsi pirmasis Misijų mokyklos savaitgalis: Dievo meilė – sprogimas, pakeitęs pasaulį (2020 02 07–09)
Paskelbta: 2020-02-11 12:38:56

Vasario 7 d. vakarą iš įvairių Lietuvos kampelių į Kauną rinkosi atsinaujinusios Misijų mokyklos dalyviai. Čia iki vasario 9 d. vyko pirmasis mokyklos savaitgalis, pavadintas „Sprogimas, pakeitęs pasaulį“. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, „pakilę nuo sofos“, skirtingi ir įdomūs žmonės atvyko turėdami įvairių lūkesčių, bet juos visus vienijo tai, kas bendra, – mūsų tikėjimas.

Pirmąjį vakarą kun. Rastislavas Dluhý CSSR įvedė į savaitgalio temą apie esminį tikėjimo pamatą – Dievo meilę. „Per krikštą visi esame apsivilkę Kristumi“, – kalbėjo tėvas redemptoristas, pabrėždamas, jog kasdien renkamės priimti Viešpatį ir nešti kitiems. Pastebėta, kad mes labai daug žinome apie tikėjimą, bet ne žinios yra esmė. Svarbiausia žinia, kurią patys turime įsisąmoninti ir ją nešti kitiems, yra tai, kad Dievas mus myli. Kun. Rastislavas ragino dalytis šia Gerąja naujiena, nes apie Dievo meilę reikia girdėti kaskart iš naujo. Jis pasidalijo šv. Joanos Arkietės prieš mirtį pasakytais žodžiais: „Jeigu aš esu malonės būsenos, tegul Viešpats mane išlaiko. O jei nesu – tegul Viešpats įveda mane.“

Šeštadienį visų laukė iš Didžiosios Britanijos atvykusio Sauliaus Arbočiaus mokymas. Lengvai priblokšdamas dalyvius jis pradėjo nuo klausimo: „Ar žinote, ko čia susirinkote, ir esate pasiruošę tam – eiti skelbti Evangelijos?“ Saulius aptarė baimes, su kuriomis žmonės susiduria, lieka jose ir niekada neišdrįsta pasidalyti savo tikėjimu. Tai viešojo kalbėjimo baimė, atmetimo, nepriėmimo ir priešiškumo baimės, žinių stokos baimė, baimė apsijuokti ir kt. Tačiau Dievas mums davė ne baimės, o džiaugsmo ir pilnatvės dvasią, tad su Juo esame pajėgūs jas visas įveikti.

Lektorius dalyvius pakvietė į meditaciją, kad vėl atnaujintų ar primintų, o gal pirmą kartą padėtų išgyventi, jog kiekvienas yra Dievo vaikas, kuris buvo, yra ir bus Jo mylimas, kad kiekvieno vardas yra įrašytas Jo delne. Tada dalyviai, panirdami į kiekvieną žodį ir apmąstydami, asmeniškai meldėsi Tėve mūsų malda. Neišgyvenant Dievo meilės, neturint santykio su Juo, jokia evangelizacija ar tikėjimo liudijimas yra neįmanoma.

Nuodėmė yra tai, kas atitolina mus nuo Viešpaties. Ji taip pat yra konkreti, esanti mumyse, ir jos negalime išvengti. Todėl Saulius dalyviams kalbėjo apie Atgailos ir Sutaikinimo sakramento svarbą. Priminė, kad Dievas nekenčia nuodėmės, bet myli nusidėjėlius, kurie atgailauja. Pasiremdamas J. R. R. Tolkieno filmo „Žiedų valdovas“ simboliais, pasakojo, kad kiekvienas iš mūsų turime silpnąją vietą, ir piktasis ją gerai žino. Ragino apmąstyti, kas labiausiai atitolina nuo Dievo, ir tai išpažinti (atliekant išpažintį).

Po Sutaikinimo sakramento šventimo ir šv. Mišių Saulius kalbėjo apie Jėzaus Asmenį, nepaneigiamus istorinius Jo egzistavimo faktus. Tačiau ne žinojimas mus padaro krikščionimis. Juk mes netampame prancūzais, nors ir žinome, kad yra Eifelio bokštas. Pagrindinė žinia yra ne teorija, bet asmeninis santykis su Jėzumi, kurį ir galime liudyti. „Dievas mus sukūrė panašiai, kaip žmogus sugalvojo variklį. Mašina padaryta taip, kad naudotų benziną. Niekas kitas jai netiks. Dievas sukūrė žmogišką mechanizmą, kuriam netinka niekas, tik Jis. Jis pats yra degalai, kuriuos mūsų sielos turi deginti, arba maistas, kuriuo jos turi maitintis“, – dalijosi Saulius C. S. Lewiso mintimis. Komandos dalyviai šiuos mokymus papildė liudijimais apie savo santykį bei patirtis su Dievu.

Sekmadienio rytą Misijų mokykla prasidėjo šv. Mišiomis, kurias išgyvenome kaip tikrą šventę prie Viešpaties stalo. Sekmadienio Evangelija mums priminė, kad esame pasaulio šviesa ir druska. O mokymuose Saulius kalbėjo apie Dievo valią mūsų gyvenime. Pirmiausia – kad kiekvienas priimtume save kaip vertybę, o tada klaustume: Dieve, kokia Tavo valia mano gyvenime? Esminis mūsų pašaukimo atsakymas pateiktas apaštalo Pauliaus laiške: „Tokia gi Dievo valia – jūsų šventėjimas“ (1 Tes 4, 3).

Dalyviai trumpai pasidalijo apie Misijų mokyklos savaitgalio patirtis. Dauguma iš jų džiaugėsi, kad atsiliepė į kvietimą ir pasiryžo čia atvykti, nors ir nelabai suprato, kas jų laukia. Dievo meilė – sprogimas, pakeitęs pasaulį, – lietė, kalbino ir keitė Misijų mokyklos dalyvius. Kitas susitikimas tema „Palikta valtis“ vyks kovo 13–15 d. ir kvies mus į tolesnę kelionę.

Dėkojame LKRŠ ir Renew Ministries už dalinį Misijų mokyklos šių metų kurso „3M: mąstyk, mylėk, melskis“ finansavimą.

Misijų mokyklos projekto bendradarbių informacija

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune