LRT laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ pasakojama Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės istorija (2020 02 23)
Paskelbta: 2020-02-24 09:56:28

LRT laidų cikle „Prisikėlimo liudytojai“ jau sukurtas aštuntasis pasakojimas, kuris šįkart skiriamas Dievo tarnaitei Elenai Spirgevičiūtei. Jai, kaip ir kitai Dievo tarnaitei Adelei Dirsytei, Kauno arkivyskupija yra pradėjusi beatifikacijos procesą >>. 

„Laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų ir šeimą: Elenos Spirgevičiūtės istorija“ – taip pat pavadintas pasakojimas pradedamas 1944 m. sausio 12 d. Kauno laikraščio „Ateitis“ žinia ir nekrologu, skirtu Kaune, Sukilėlių g., tėvų namuose pirmosiomis sausio dienomis sovietinių banditų žiauriai nužudytai jaunai merginai Elenai Spirgevičiūtei (tada tik pradėjusiai 20-uosius savo gyvenimo metus). Šiame nekrologe Elena Spirgevičiūtė pristatoma kaip pavyzdys lietuvės moters, mokėjusios apginti savo garbę.

„Elenos žygdarbis įkvepia labiau įsigilinti į jos gyvenimą. <...>Tą vėlų vakarą buvo sutrypti jos idealai, įvyko susidūrimas su visai kita tikrove“, – sako Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius šiame pasakojime.

Jame pabrėžiama vertybės ir idealai, kurių labai reikia šiandienos visuomenei. „Ateitį kuria ir formuoja tik vertybiniai žmonės. Šiandien jų reikia ir politikoje, ir versle. Jie yra tikri grynuoliai ir Bažnyčioje. Noras turėti savo tarpe palaimintąja Eleną Spirgevičiūtę yra motyvuojamas vidinio grožio, tyrumo, kuriuo ji gyveno ir praktikavo, kurį puoselėjo“, – pastebi vyskupas A. Jurevičius, be kita, atkreipdamas dėmesį, jog Elenos Spirgevičiūtės pavyzdys labai svarbus jaunimui – be tvirtų vertybių ir idealų jį labai greitai, net pačiam nepastebint, gali pasiglemžti vartotojiškosios visuomenės įtaka ir principai.

1924 m. gruodžio 22 d. gimusi Elena Spirgevičiūtė buvo pakrikštyta Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, mokėsi „Saulės gimnazijoje, buvo skautė, norėjo tapti vaikų gydytoja, tačiau viską nutraukė į Spirgevičių namus 1944 m. sausio 3 d. įsibrovę ir policijos pareigūnais prisistatę užpuolikai. Yra paliudyta, jog Elena prieš mirtį bandė paskutinį kartą persižegnoti.

Šią LRT laidą, rodytą vasario 23 d. sekmadienį, ir kitų ciklo „Prisikėlimo liudytojai“ laidų apie mūsų tikėjimo kankinius ir šviesuolius, įrašus galima pamatyti mediatekoje >> . Sausį LRT transliavo ir pasakojimą apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune