KUNIGAI KAVINĖJE susitikimų vakare Kaune – apie turtingą Bažnyčią, kur ir vargšas gali ateiti kaip į savo namus (2020 02 27)
Paskelbta: 2020-02-28 09:30:03

Nuotraukos – Gedimino Urbono

Vasario 27 d. vakare Kauno senamiesčio kavinėje „Galeria Urbana“ vos tilpo kauniečiai, atvykę į susitikimą iš ciklo „Kunigai kavinėse“. Tokius dvasininkų bei visuomenės susitikimus neformalioje aplinkoje rengianti Kauno arkivyskupijos kurija drauge su „Artumos“ žurnalu bei partnere „Kauno diena“ pirmajam susitikimui pasiūlė visuomenei visada aktualiai atrodančią temą „Ar Bažnyčia yra (ne)turtinga?“

Tačiau greičiausiai ne tik ši tema patraukė dėmesį, bet ir vakaro svečias – arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Taip jau atsitiko, kad kauniečiai su naujai paskirtuoju Kauno ordinaru pirmąsyk susitiko... kavinėje, tačiau Kęstutis daugeliui gerai pažįstamas iš buvusios tarnystės Kaune, tad čia buvo šiltai priimtas, sulaukė daugybės klausimų ir į juos mielai atsakė, pasidalydamas jau įgyta patirtimi Telšių vyskupijoje ir pasižymėdamas, kaip pats juokavo, „varneles“ savo būsimam darbui Kauno arkivyskupijoje, kai išklausė žmonių pasidalijimų ar lūkesčių.

Nuo pat pradžių pasiūlyta tema buvo nelengva rasti vienareikšmį atsakymą: ar Bažnyčia yra turtinga / neturtinga? Juk pats Jėzus, kaip priminė arkivyskupas, ragino neprisirišti prie turto, tačiau nesmerkė turtingo jaunuolio ir gyrė našlę dėl paaukotų šventyklai visų savo pinigų. Šiandien Bažnyčia susilaukia priekaištų dėl išpuoštų, auksu spindinčių šventovių, tačiau ir jos yra didžiulės meilės, kelių žmonijos kartų dovana mums, kurios neįmanoma įkainoti. Be to, bažnyčios yra visų: ir didžiausias vargšas čia gali ateiti kaip į savo namus.

Netikėtai, be kitų klausimų, vakare iškilo Švč. Sakramento bažnyčios aktualija – kaip išsaugoti šį ne tik tikintiesiems brangų turtą, tebesantį skaudžia Kauno žaizda. Pasak kito vakaro pašnekovo, „Artumos“ vyriausiojo redaktoriaus diak. Dariaus Chmieliausko, ši bažnyčia tikrai gali tapti „pagonių kiemu“ – susitikimų vieta plėtojant jau pradėtą dialogą tarp Bažnyčios ir visuomenės, kaip atgaivinti šią šventovę.

Įdomu, jog kauniečiams (vakare dalyvavo ir žiniasklaidos, valdžios atstovų) rūpėjo ir nematerialusis Bažnyčios turtas. Arkivyskupas Kęstutis kalbėjo apie sutelktas žmonių pastangas, aukas ir Viešpaties stebuklą, kurį matome, pvz., „Marijos radijo“ kūrimosi bei naujojo pastato statybos istorijoje.

Didelis nematerialus Bažnyčios turtas, pasak vakaro svečio, yra jos žmonių išgyvenama bendrystė, vieningumas, šeimyniškumas, tas verslo terminais kalbant, subjektyvusis faktorius, gaminantis sinergiją – gerąjį raugą, kurį duoda Bažnyčia visai visuomenei, visai Lietuvai, stiprina ją.

Diakonas Darius atkreipė dėmesį, kokį didžiulį, sunkiai kai kada pinigais išmatuojamą darbą atlieka ir visuomenei naudą teikia bažnytinės institucijos (pvz.,Caritas, Jaunimo, Šeimos, Katechetikos centrai), kurie padeda ugdyti jaunimą, šeimoms spręsti krizes ir jas stiprinti, menkais ištekliais rūpinasi įveikti vargstančiųjų sunkumus ir kt.

Arkivyskupas Kęstutis atsakė į konkrečius klausimus, kokiomis sąlygomis ir ar gali kunigai užsiimti verslu, kaip yra tvarkomi pinigai parapijose. Be kita, atsakydamas pabrėžė, kaip svarbu kurti parapijų pastoracines tarybas, kurios imtųsi atsakomybės, tuo palengvindamos ir kunigų nešamą naštą.

Kovo 31 d. Kauno kavinėje „Pas Stanley“ vyks antrasis KUNIGAI KAVINĖSE susitikimas su kun. Algirdu Akelaičiu ir diak. Gintu Petkevičiumi >> 

Vasario 27 d. susitikimo vaizdo įrašas. Parengė Katalikų medijų centras.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune