Misijų vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ įžengta į Gavėnią ir melstasi už miestą (2020 02 27)
Paskelbta: 2020-02-28 10:46:45

Trečiadienį su Pelenų diena įžengėme į vieną svarbiausių laikotarpių krikščionių tikėjime – Gavėnią. Tai susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laikas. Priimti šį laiką kaip galimybę, suvokti jo svarbą ir prasmę kvietė ir ketvirtadienį, vasario 27 d., Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vykęs maldos vakaras „Jei tiki, kad Dievas gali“.

Kunigas redemptoristas Peteris Hertelis CSSR jame dalijosi savo mintimis ir įžvalgomis, kas yra svarbu Gavėnios laikotarpiu. Ne vienas tikintysis atsakys, kad tai – malda, pasninkas ir gerų darbų darymas, išmalda. Bet juk tai gali daryti ir netikintis, humanistinių pažiūrų žmogus. Todėl pirmiau visko ir esminis dalykas yra malda, kurį duoda žmogui gyvybę.

Maldos dėka galime mylėti Dievą ir savo artimą. Be maldos negalime tinkamai pasninkauti, daryti gerų darbų, mylėti, atleisti ir pan. Jei pasninkas nepadeda priartėti prie Dievo, tai pergalvokime, kokia yra mūsų malda. Dažnai gavėnią suvokiame kaip kažko atsisakymą, bet dar svarbiau suprasti, kad atsiradusią tuščią erdvę turime užpildyti Dievu. Jei matome, kad daug mūsų laiko „suvalgo“ televizoriaus žiūrėjimas vakarais, tai atsisakyme to nors vieną vakarą per savaitę ir tą laiką skirkime maldai, o gal savo tėvams, su kuriais paskutiniu metu buvome apleidę bendravimą. Nepalikime tuščios vietos, kai kažko atsisakome, bet pripildykime ją gėrio.

Gavėnia taip pat yra laikas pažvelgti į savo širdies gilumą. Tai laikas spręsti, kas yra neteisinga santykiuose. Jei pykstate – atleiskite, nelikite abejingi šalia esantiems – aprenkite stokojantį, pavalgydinkite alkaną. Bet nebūtinai maistu – pastebėkime, gal artimas žmogus alksta meilės, šilumos, bendravimo. Ką nešame kitiems, to Dievas mums atneša daug daugiau. Per gerus darbus į mūsų pasaulį ateina šviesa ir gijimas. Gavėnia – mūsų sveikimo laikas. Nusigręžkime nuo nuodėmes ir atsigręžkime į Dievą – ragino tėvas redemptoristas. 

Maldos vakare vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Susirinkusius organizatoriai kvietė melstis už kiekvieną žmogų, gyvenantį mūsų mieste, ragino atnešti į maldą savo aukas, pasninką, pasiryžimus bei visą Gavėnios laiką. Tikrosios šventos Velykos ateina tik išgyvenus Gavėnią. Kai esu pasirengęs, tik tada galiu savo širdį pripildyti džiaugsmo, šviesos ir meilės. Priimkime šią keturiasdešimties dienų mums duotą galimybę.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems maldos vakare. Jei tikime, kad Dievas gali, susitikime kovo 26 d. 19 val. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių informacija 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune