Kaip švęsime 2020-ųjų Didįjį Tridienį ir šv. Velykas?
Paskelbta: 2020-04-03 15:48:05

Šių metų Didžioji Savaitė, Velykų Tridienis ir Viešpaties Prisikėlimas bus švenčiami ypatingomis sąlygomis ir unikaliai! Didžiuosius savo tikėjimo slėpinius galėsime apmąstyti, kartu su Viešpačiu keliauti Jo kančios ir mirties keliu į Prisikėlimo džiaugsmą turėsime galimybę per televizijos, radijo, interneto transliacijas (žr. TRIDIENIO ir Šv. VELYKŲ pamaldų transliacijas >>).

Šiuo ypatingu metu Kauno arkivyskupijos bendruomenę stiprina, drąsina, įkvepia ir džiugina mūsų ganytojai – svetainėje www.kaunoarkivyskupija.lt skelbiami vaizdo reportažai su jų žodžiu.

Jau Verbų sekmadienį >> mus pasveikino kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ (šia proga atkreipiame dėmesį ir į akciją #VerbosNamie – Verbų sekmadienį paliudyti, kad esame BAŽNYČIA papuošiant savo namų duris ar langus žolynais, o jaunimą kviečiame atkreipti dėmesį į popiežiaus Pranciškaus laišką per Verbas švenčiamai 35-ajai Pasaulinei jaunimo dienai, >>)

Visiems kartu keliauti Didžiosios savaitės kelionę (virtualiai!) kviečia „Didžiosios savaitės laiškai“, kuriais (iš anksto užsiregistravusiems) su maldos bendryste kasdien dalysis arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ.

Pradedant Velykų Tridienį, Didįjį ketvirtadienį >> skelbsime vyskupo Algirdo Jurevičiaus žodį, Didįjį penktadienį >> – kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, Didįjį šeštadienį >> – arkivyskupo Liongino Virbalo SJ. Šv. Velykų sekmadienį >> su ganytojiškuoju sveikinimu į arkivyskupijos žmones kreipsis Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Šventų Velykų rytą Kaune, skambant bažnyčių varpams 8 val. nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos >> (transliacija >>) – iš aukščiausio miesto taško, gerai matomo iš bet kurios Kauno vietos ir net apylinkių, Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius suteiks palaiminimą Švenčiausiuoju Sakramentu į visas keturias pasaulio šalis.

Paskui vyskupas A. Jurevičius vadovaus Velykų ryto iškilmių Mišioms koplyčioje, esančioje Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasoje. 

Visą Viešpaties Prisikėlimo sekmadienį bažnyčiose galėsime apsilankyti privačiai (žinoma, laikydamiesi visų Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų).

Nuo balandžio 2 d. prasidėjusios maldos ir paramos akcijos „Šviesos žemėlapis“ >> (už kurios dalyvius kiekvieną vakarą meldžiamasi Šiluvos bazilikoje) kulminacija bus antroji Velykų diena – balandžio 13-ąją (Marijos dieną) bazilikoje 12 val. šv. Mišiose už pandemijos paliestuosius ir medikus, Dievo gailestingumui patikėdamas mirusiuosius, melsis vyskupas Algirdas Jurevičius, o 19 val. Apsireiškimo koplyčioje Eucharistiją švęs paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas (atidėjęs tądien turėjusį vykti savo ingresą vėlesniam laikui). 

Linkime netikėtai kitokio, tačiau ne mažiau prasmingo 2020 metų Didžiosios savaitės laiko – Verbų sekmadienio gaivos ir Tridienio susikaupimo, ir, žinoma, skambių šv. Velykų sekmadienio ryto varpų, kurie 8 val. skambės iš visų arkivyskupijos bažnyčių!

Viešpats savo kančia, mirtimi ir savo Prisikėlimu tebus mūsų paguoda ir atrama, ramybė ir viltis, džiaugsmas ir išsipildantis pažadas, kad „Jo ištikima meilė amžina“ (plg. Ps 118)!

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune