Šiluva ir „Šviesos žemėlapis“ – pasaulio naujienų akiratyje
Paskelbta: 2020-04-18 12:19:47

Balandžio 17 d. naujienų agentūros ACI stampa (italų k.), CNA (anglų k.) paskelbė straipsnį  apie „Šviesos žemėlapį“ , į kurį nuo balandžio 2 dienos, kai buvo pradėta ši iniciatyva Lietuvoje, malda ir parama įsitraukė jau daugybė mūsų šalies gyventojų, atsiliepdami į pandemijos iššūkį.

Minėtame straipsnyje (aut. Andrea Gagliarducci) atkreipiamas dėmesys, jog ši Šiluvos šventovės iniciatyva tapo atsvara pandemijos plitimo žemėlapiui. „Šviesos žemėlapis“ >> padeda palaikyti viltį pažymint kiekvieną vietą, kurioje buvo meldžiamasi už koronaviruso pacientus, ir suteikia galimybę paaukoti Caritui, kad jis pagelbėtų labiausiai nuo pandemijos nukenčiantiems. Tarp atsiliepusiųjų į akciją yra pavienių asmenų iš Izraelio, Turkijos, netgi Kenijos. 

Be kita, šitaip garsinama ir pati Šiluvos šventovė naujienose pristatant seniausio Europoje Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo bei kovų už katalikų tikėjimą jos apylinkėse istoriją. Prisimenami drausti sovietmečiu piligriminiai žygiai, jų  dalyvių gausa ir persekiojimas bei kt. Minimas šv. Jono Pauliaus II apsilankymas Šiluvoje (per apaštališkąjį vizitą mūsų šalyje 1993 metais) bei popiežiaus Benedikto XVI dėmesio ženklas  Lietuvai – palaimintos maloningojo Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo didžiajame Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos altoriuje karūnos (paveikslas vainikuotas jomis 2006 m. rugsėjį). 

„Šviesos žemėlapio“ akcija tapo žinoma ir Lenkijoje. Apie ją skelbiama Vatikano naujienose (lenkų kalba) >>  

Žinia  sklinda taip pat Slovakijoje, Vietname ir kt. (plačiau žr. siluvossventove.lt >>)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO gyvenimas tapo malone daugeliui, kurie ėjo krikštytis Jordano upėje ir pasiklausyti jo drąsiai skelbiamo tiesos žodžio. Jo pavyzdys yra malonė ir mums, gyvenantiems šiandien sekuliaraus pasaulio kontekste, kai dairomės tvirtų tiesos liudytojų, nebijančių ištarti aiškų ir tiesų tikėjimo žodį.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune