Tęsiasi gegužės susitikimai. Nuotolinis pokalbis apie Marijos žemiškąjį gyvenimą – „arti dangaus“, iš Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos (2020 05 09)
Paskelbta: 2020-05-10 16:14:24

Nuotraukos – Gedimino Jono Urbono

Gegužę, Švč. Mergelės Marijos mėnesį, Kauno arkivyskupija šeštadienių vakarais rengia nuotolinius pokalbius, kad dabar, kai vis dar esame atskirti karantino, per šiuolaikines komunikacijos priemones ir būdami namuose turėtume progą geriau pažinti ir pamilti tą, kurią Dievas mums davė kaip Motiną mūsų gyvenimo vilčiai ir šviesai.

Pirmasis gyvas pokalbis gegužės 2 d. vyko iš Šiluvos, iš neįprastai tuščios dabar šventovės aikštės (įrašą galima rasti čia >> ). Gegužės 9 d. susitikimas su ses. Agniete Ivaškevičiūtė OSB – ją kalbino kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė – apie žemiškąjį Marijos gyvenimą vyko iš beveik dangų siekiančios Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos.

Tad pokalbio aplinka greta nedidelės šioje terasoje įrengtos Šiluvos Mergelės koplyčios iš tiesų padėjo atitrūkti nuo rūpesčių, kuriais gyvename dabar, labiau pakelti akis į dangų, be to, iš jo perspektyvos Katalikų medijų centro transliacijos dėka pasigrožėti ir miesto panorama, kuriai Dievas dabar duoda naują gyvybę ir žydėjimą.

Tačiau kaip pažinti Mergelės Marijos žemiškąjį gyvenimą, jei iš patikimiausio šaltinio – Šventojo Rašto – žinome tik keletą jos gyvenimo epizodų?

Ses. Agnietė teigė, jog tarpdisciplininiai tyrinėjimai leidžia šiek tiek įsivaizduoti ir žemiškąjį Marijos laiką, daryti tam tikras prielaidas, jog nuo pat mažumės augdama savo tėvų šventųjų Onos ir Joakimo namuose ji, kaip būdavo įprasta žydų šeimose, buvo rengiama šeimos gyvenimui, mokoma darbo; gali būti, jog prieš sužadėtuves su Juozapu ji buvo davusi netgi susilaikymo įžadą (kaip mini Senojo Testamento Skaičių knyga) ir kt.

Pasak sesers benediktinės, kuriai transliacijos žiūrovai (jų būta beveik 700) pateikė nemažai klausimų, Marijos gyvenimas su Juozapu auginant Jėzų greičiausiai nesiskyrė nuo to meto šeimų, kuriose moterims buvo skirta rūpintis buitimi, auklėti vaikus, slaugyti ligonius, paruošti laidotuvėms mirusiuosius. Marija buvo bendraujanti, keliaujanti ir greičiausiai jos gyvenimas daugiakultūrėje aplinkoje, kaip minėta pokalbyje, buvo kur kas platesnis, nei mes šiandien įsivaizduojame.

Į klausimus, kas sietų šiuolaikines moteris su Marija, ses. Agnietė atsakė pabrėždama, jog moters prigimtinės savybės amžių būvyje nesikeičia. Moterims labai svarbus santykis, o Marija, kuri buvo arti Jėzaus nuo pat  įsikūnijimo Šventojoje Dvasioje iki kryžiaus mirties, kaip tik ir moko santykio bei nuolat kreipia į savo Sūnų.

„Ji moko gyventi tikėjimu! Galbūt ir jai nebuvo lengva tikėti, ji tai svarstė savo širdyje. Bet Marija pasitikėjo Dievu visose savo gyvenimo aplinkybėse“, – sakė benediktinių sesė, atkreipdama dėmesį ir į sveiką, „žemiškai“ motinišką Marijos santykį su Sūnumi, kai ji mokėjo ir pasitraukti nuo Jo, ir likti nuošalyje (kai Jis atliko savo viešąją veiklą), bet išbūti kartu  iki pat kančios Golgotos.

Pokalbį „arti dangaus“ nuo bazilikos stogo užbaigdamos ses. Agnietė ir Vaida palinkėjo per Mariją ieškoti gyvesnio santykio su Jėzumi, nebijoti kaip Marija pasakyti  „tebūnie“, nes su Dievo valia mūsų gyvenime viskas vyks daug geriau, nei mes galime numatyti.

Kitą šeštadienį, gegužės 16 d., pokalbių cikle dalyvaus vyskupas Algirdas Jurevičius. Jo tema – galingasis Mergelės Marijos užtarimas >>

Šis nuotolinių susitikimų sumanymas neatskiriamas nuo „Šviesos žemėlapio“, kuriuo Marijos šventovė Šiluvoje pakvietė Lietuvą į Rožinio maldą  bei paramą Caritui, kad drauge neštume viltį šiuo metu, kai nerimą vis dar sėja pandemijos žemėlapiai (į „Šviesos žemėlapio“ akciją nuo balandžio 2 d. jau yra įsitraukę daugiau kaip 5 tūkst. žmonių).

Katalikų medijų centro transliacijos vaizdo įrašas:

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune