Šventasis Jonas Paulius II savo 100-uoju gimtadieniu padeda mums atkurti bendrystę!
Paskelbta: 2020-05-15 09:43:22

Nuotraukos – Silvijos Knezekytės, Algirdo Kazlos, Juozo Kamensko ir kurijos archyvų 

Šį gegužės savaitgalį Kauno senamiestyje ir Šiluvoje džiugiai švęsime šv. Jono Pauliaus II 100-ąjį gimtadienį – gimtadienį popiežiaus, kuris pirmasis dar 1993 m. rudenį, kai Lietuvą ką tik buvo palikę paskutiniai sovietų tankai, atskubėjo pas mus su ganytojiškuoju vizitu.

Atrodo, jog šventasis Jonas Paulius II ir šiandien pačiu laiku skuba pas mus su dangiškąja pagalba – kad savo gimtadieniu padėtų mums greičiau atkurti pandemijos ir karantino stabdytą bendrystę, negandoms traukiantis plačiau nusišypsoti ir šią žydinčią gegužę garsiau padėkoti Dievui už savo ir kitų gyvenimą.

Šio 100-ojo gimtadienio proga virtualiai ir tiesiogiai (pagal rekomendacijas besitęsiančiam karantinui) sugrįšime į tas vietas, kurias lankė popiežius šv. Jonas Paulius II, patraukdamas minias savo žodžiu, malda ir asmeniu.

Gegužės 17 d. 12 val. Kauno arkikatedroje sekmadienio šv. Mišios, vadovaujamos arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus, pasibaigs malda prie šioje šventovėje gerbiamų šv. Jono Pauliaus II relikvijų.

15 val. galėsime dalyvauti tiesioginėje transliacijoje iš Santakos parko – čia, prie Popiežiaus kalnelio, jauniausios Kauno arkivyskupijoje Šv. Jono Pauliaus II parapijos atstovai paminės savo dangiškojo globėjo 100-metį: iš čia girdėsime ir galėsime dalyvauti Gailestingumo maldoje už Kauną bei Lietuvą ir būsime palaiminti šventojo relikvija.

Sekmadienio Mišiose 12 val. gimimo šimtmetis bus paminėtas ir popiežiaus lankytoje Šiluvoje.

Kaune ir Šiluvoje gegužės 16–18 dieną turėsime galimybę išgirsti ir patį Joną Paulių II – Kauno kurija (savo kiemelyje), arkikatedros bei Šiluvos šventovės ketina pasiūlyti pasiklausyti jo kalbų įrašų.

Šia proga, be to, dovanosime Jonui Pauliui II maldą dalyvaudami tarptautinėje iniciatyvoje – maldos puokštėje jo gimimo šimtmečiui >> su beveik 200 šventovių pasaulyje – Lenkijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose  šalyse. Kauno arkivyskupija įsitraukia šį tarptautinį maldos projektą dėkojant Viešpačiui už šv. Jono Pauliaus II tarnystę gegužės 18 dienos vakaro šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje (18 val.), kurioms vadovaus kardinolas Sigitas Tamkevičius, ir Šiluvos bazilikoje (19 val.), vadovaus klebonas kun. Erastas Murauskas.

Jonui Pauliui II – jaunimo mylėtojui gimtadienio dovaną rengia jaunieji arkivyskupijos bendradarbiai. Jaunimo centras pirmadienį, gegužės 18 d., atveria  savo kiemelį (Vilniaus g. 7) ir kviečia į popiežių asmeniškai žavėjusio filmo peržiūrą.

Iš mūsų istorijos su šv. Jonu Pauliumi II Kaune ir Šiluvoje:

„Atsiųsk, Viešpatie, savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą“ – šitaip atliepiamąja psalme 1993 m. rugsėjo 6 d. šv. Mišių pamokslą daugiau kaip 120 tūkstančių žmonių miniai Kauno Santakoje pradėjo popiežius Jonas Paulius II, o jį užbaigė pasidžiaugdamas tikėjimo pergale šių žmonių gyvenime ir jo galia, padėsiančia dvasiškai ir išoriškai atkurti Lietuvą. 

„Popiežius trokšta, kad būtumėte laimingi!“ – sakė popiežius tą pačią dieną su 30 tūkst. jaunų žmonių susitikdamas Kauno Dariaus ir Girėno stadione >> ir patikindamas juos: „Jūs patys esate Bažnyčia! Būkite joje veiklūs, stiprūs, kupini šventos liepsnos.“

„Geroji Motina, visą laiką žvelk į šią tautą ir ją laimink“, – Šiluvos Apsireiškimo koplyčioje meldėsi Jonas Pauliaus II, lankydamasis paskutinėje savo vizito Lietuvoje stotelėje.

Šio popiežiaus vizito atminimo ženklai Kaune ir Šiluvoje – atidengti paminklai-skulptūros Šiluvos aikštėje (2008 m. minint Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų) ir Popiežiaus kalnelyje Kauno Santakoje (2011 m.). Tą vakarą Santakoje buvo parodytas miuziklas „Karolis. Pašaukei mane“.

2013 m. gegužės 4–5 d.. švenčiant Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejų ir Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-metį >> buvęs popiežiaus asmeninis sekretorius popiežiaus Pranciškaus ypatingasis pasiuntinys šioms iškilmėms kardinolas Stanisławas Dziwiszas dovanojo arkikatedrai (bei Gerojo Ganytojo parapijai) šv. Jono Pauliaus II relikvijas.

Tais pačiais 2013 metais kardinolas, tuomet arkivyskupas Sigitas Tamkevičius įsteigė Šv. Jono Pauliaus II parapiją Kaune, kuri dabar statosi maldos namus. Jau pastatytas kryžius monumentas „Pašaukti laisvei“, įkvėptas šv. Jono Pauliaus II padrąsinimo mums visiems – kurti laisvą Dievo vaikų gyvenimą nepriklausomoje Tėvynėje!

Kauno jaunimą ugdo kard. Sigito Tamkevičiaus rūpesčiu  įsteigta katalikiška Jono Pauliaus II gimnazija. Piligrimystę ne tik Lietuvoje puoselėja jau daugiau kaip dešimtmetį veikiantis Jono Pauliaus II piligrimų centras. Arkivyskupijos didžiąsias šventoves sieja Jono Pauliaus II piligrimų kelias.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune