Bendruomenių širdžių malda Šiluvoje: „Ateik, Šventoji Dvasia!“ (2020 05 29–31)
Paskelbta: 2020-06-03 10:53:22

Nuotraukos – Šiluvos šventovės

Kaip ir šv. Velykos, taip ir Sekminės šiemet buvo kitokios ir vyko vis dar karantino sąlygomis. Kauno arkivyskupijos sielovados komanda per Sekminių devyndienį kvietė jungtis į elektroninių laiškų ciklą „Devynių dienų kelionė link Sekminių“ ir drauge meldžiantis Sekminių sekvenciją bei gilinantis į popiežiaus Pranciškaus mintis apie Šventosios Dvasios dovanas ruošti savo širdis Jos atėjimui. Drauge link Sekminių šiuo būdu keliavo 537 tikintieji. O Sekminių savaitgalį kartu išgyventi jungiantis nuotoliniu būdu kvietė Šiluvos šventovė, bendruomenės „Gailestingumo versmė“ bei „Jono Pauliaus II piligrimai“ bei Misijų mokyklos komanda, kurie pagal leidžiamas karantino sąlygas buvo susirinkę Šiluvoje.

Sekminių savaitgalio pradžia sutapo su paskutiniu mėnesio penktadieniu, kai Šiluvoje tradiciškai švenčiama Ligonių diena. Gegužės 29-osios vakaro šventąsias Mišias drauge su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ (kardinolo homilijos vaizdo įrašas >>) aukojo ir egzorcistas kun. Kęstutis Rugevičius. Po šv. Mišių prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento vyko Vidinio išgydymo pamaldos, joms vadovavo egzorcistas ir sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“. Transliacija vyko virtualiai ir buvo meldžiama gydančios Jėzaus galios prisilietimo prie kiekvienos Jo trokštančios širdies.

Gegužės 30 d. (šeštadienis) buvo skirta maldai ir Šventosios Dvasios laukimui. Ryte trumpai prisistatė ir susipažino skirtingų bendruomenių ir komandų dalyviai, kurie, jei ne karantino aplinkybės, būtų buvę Sekminių Šiluvoje organizatoriai ir raginę visus tikinčiuosius kviesti Šventąją Dvasią į savo širdis, į Šiluvą, Lietuvą ir pasaulį. Susirinkusiems rytinį impulsą apie Švenčiausiosios Trejybės įvaizdžius savo mokymu suteikė misionierius redemptoristas kunigas Rastislavas Dluhý.

„Kad ir kokie skirtingi būtų Švenčiausiosios Trejybės asmenys, tarp jų nėra jokios konkurencijos ar aukštesnio, nes Jie visi rodo ir veda vienas pas kitą“, – teigė kunigas redemptoristas. Vienybė nuo pirmojo rytinio impulso tapo esminiu Šventosios Dvasios savaitgalio Šiluvoje pagrindu.

Po pietų susirinkusiems Šiluvoje nuotoliniu būdu mokymą vedė Colinas Symesas (Škotija), kuris dalyviams įkvėpė drąsos ir priminė, kokia didžiulė yra Šventosios Dvasios malonė, kad šiandien mes galime tiesiogiai, tête-à-tête, bendrauti su Viešpačiu, kad mums nebereikia tarpininkų kaip Senojo Testamento žmonėms.

Sekminių išvakarėse popiežius Pranciškus kvietė jungtis į bendrą Rožinio maldą prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo pandemijos vis dar slegiamai žmonijai. Šiluvoje susirinkę dalyviai vienybėje su popiežiaus intencija meldėsi Rožinį. Malda vyko aikštėje nuo Apsireiškimo koplyčios iki Bazilikos, jai vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Po maldos vyko iškilmingos Sekminių išvakarių šv. Mišios, kurias aukojo paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Homilijoje (vaizdo įrašas >>) išsakytos mintys pratęsė bei papildė dienos mokymus ir patvirtino, kad viskas vyksta vienoje Dvasioje.

Šiluvos aikštėje vakare surengtas paskutinis gegužės mėnesio pokalbis apie Mariją iš ciklo „Mergelė Marija – šviesos ir vilties nešėja“. Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė kalbino kunigą egzorcistą Arnoldą Valkauską labai Sekminėms tinkančia tema „Marija – Šventosios Dvasios buveinė“. Ši tema atliepė Šiluvoje organizuoto Sekminių savaitgalio mintį ir nuotaiką. Katalikų medijų centro komandos dėka visi norintys galėjo klausytis šio pokalbio (jo vaizdo įrašas >>) bei dalyvauti visų pamaldų nuotolinėse transliacijose ir kartu melstis.

Pasibaigus pokalbiui Šiluvoje susirinkę maldininkai vėlų vakarą rinkosi į Apsireiškimo koplyčią vigilijai maldoje laukiant Šventosios Dvasios Atsiuntimo, prisimenant apaštalus, kaip „jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su Marija“ (Apd 1, 14). Viešpatį šiame laukime šlovino bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“, Miesto misijų komanda savo maldoje minėjo visas Lietuvos vyskupijas kiekvienai atskirai prašydama reikiamų malonių. Taip pat buvo melstasi už tikinčiųjų, bendruomenių vienybę, kad visa būtų viena didesnei Dievo garbei.

Gegužės 31-ąją Sekminių sekmadienio iškilmingos šv. Mišios buvo švenčiamos 10 valandą. Jas kartu su broliais redemptoristais aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ. Arkivyskupas melsdamas visai Bažnyčiai Šventosios Dvasios linkėjo jai išlikti nuolat jaunai ir gyvai (homilijos vaizdo įrašas >>).

„Ateik, Šventoji Dvasia, ir atnaujink žemės veidą! Šios žemės veidą!“ – taip kvieskime ir mes, kaip iš gilumos kylančiu balsu šaukėsi šventasis popiežius Jonas Paulius II.

Apie Sekmines Šiluvoje ir fotoalbumus kviečiame žr. ir www. siluva.lt >> 

Filmukas (aut. Juozas Kamenskas) >> 

Renata Dubauskienė,

Kauno arkivyskupijos kurijos Misijų projekto koordinatorė

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune