Gimtojoje Karmėlavos parapijoje įamžintas Gulago kankinio t. Aleksandro Markevičiaus (Markaičio) SJ (1916–1943–1990) atminimas (2020 06 20)
Paskelbta: 2020-06-22 15:06:06

Nuotraukos – Evaldo Virkečio

Birželio 20 d. Karmėlavoje paminėtos tėvo jėzuito Gulago kankinio Aleksandro Markevičiaus (Markaičio) SJ 30-osios mirties metinės. Šia proga pašventinta atminimo lenta gimtosios Karmėlavos Šv. Onos parapijos viešojoje koplyčioje.

Į metinių paminėjimą atvyko tėvai jėzuitai Aldonas Gudaitis SJ ir Jonas Katulis SJ, kuris vadovavo šv. Mišioms. Jas koncelebravo parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas bei rezidentas kun. Kęstutis Vilutis prašant tėvui Aleksandrui amžinosios ramybės Viešpatyje ir dėkojant už jo gyvenimo auką Dievui ir žmonėms. Pamaldose dalyvavo t. Aleksandro artimų giminaičių, kurių bei kun. V. Veprausko iniciatyva buvo įamžintas šio tėvo jėzuito atminimas.

Pamokslą pasakęs t. Aldonas Gudaitis SJ pasidalijo apie savo brolį Jėzaus Draugijoje ir jo liudijimą, paminėdamas, jog popiežiaus Pranciškaus raginami branginti savo šaknis ir patys jėzuitai savo istorijoje dar ir dabar atranda kilnių, įkvepiančių pavyzdžių bei brolių dvasinį palikimą, aktualų ir šiandienai.

Karmėlavos apylinkėse gimęs t. Aleksandras Markevičius SJ mirė 1990 metais ir yra palaidotas greta kitų tėvų jėzuitų Šiluvos kapinėse. Į Jėzaus Draugijos naujokyną jis įstojo vos baigęs Jėzuitų gimnaziją Kaune 1931 m. 1943 m. priėmė diakono ir kunigo šventimus. Galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje davė 1972 m. Tėvas Aleksandras gerai mokėjo užsienio kalbas, buvo išsilavinęs, tad dėstė Kauno kunigų seminarijoje.

Jis net du kartus sovietų valdžios buvo kalintas ir ėjo Gulagų keliais: nuo 1949 iki 1956 m. kalėjo Magadane ir Kolymoje, o 1958–1964 m. už antisovietinę veiklą kalėjo Mordovijoje, kur dirbo metalo fabrike. Kalinimas, įvykęs po Stalino mirties, įrodo tėvo Aleksandro didžiulį intelektą, todėl jis atrodė pavojingas ir keliantis grėsmę tuometinei santvarkai. Manoma, kad su juo buvo susidorota ir fiziškai, naudojant atitinkamus medicininius preparatus.

Tėvo Aleksandro pamokslai, konferencijos, rekolekcijos buvo įsimintinos jų klausytojams. Jis dar jaunystėje išgarsėjo pamokslais, gerai valdė plunksną, ir nors trumpai darbavosi laisvėje, paliko šūsnį savo rašinių (iš jų dalis buvo areštuota ir sunaikinta). T. Aleksandras Markevičius SJ aktyviai dalyvavo Ateitininkų federacijos veikloje. Be kitų, tarnavo ir mūsų arkivyskupijoje – Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, Veliuonos bei Ariogalos parapijose.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune