Paskutinio vasaros sekmadienio piligrimų eisenos – įžanga į didžiuosius Šiluvos atlaidus
Paskelbta: 2020-08-28 14:22:43

Nuotraukos – Silvijos Knezekytės ir Marijos Stanulytės

Su padėkos už laisvę intencija – už 30 mūsų Tėvynės laisvės ir nepriklausomybės metų – šiemet vyks Šilinių atlaidų įžanga – tradicinės paskutinio rugpjūčio sekmadienio piligrimų eisenos į Šiluvą, gyvos dar nuo sovietinio persekiojimo laikų.

Šiluvos Marija, iš arti lydėjusi mus net kelių priespaudų laikais, ir šiandien yra Ta, kuri švenčia su mumis ir meldžiasi už mus, kai jau 30 metų gyvename laisvoje ir nepriklausomoje Tėvynėje. Turime ko prašyti užtarimo mūsų neramiais laikais – jau daugiau kaip 400 metų Švč. Mergelės Marijos ranka rodo kelią į Dievą, kuriame atsiilsi žmogaus širdis.

Pėsčiomis nuo Tytuvėnų ir Raseinių (Katauskių gyvenvietės pakeliui į Šiluvą), melsdamiesi ir dėkodami, maldininkai jau nuo ryto 9 valandos rugpjūčio 30-osios sekmadienį pradės piligrimystę pėsčiomis, vadovaujami Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. 12 val. susibūrę Šiluvos bazilikoje švęs iškilmingą Eucharistiją ir dėkos Dievui, kad Jis jau tris dešimtmečius neapleidžia mūsų laisvės kelyje. Į Padėkos dieną kviečiami ir maldomis bus priminti bei apglėbti žuvusieji, jau iškeliavusieji ir dar gyvi mūsų laisvės kovotojai. Iš Šiluvos bazilikos 12 val. vyks tiesioginė šv. Mišių transliacija. Ją rengia Katalikų medijų centras, galima stebėti arkivyskupijos jutubo kanalu bei feisbuke.

Šiemet maldininkai savo širdyje neabejotinai neš intencijas ir laisvės troškimą ir mūsų brolių baltarusių, kad ir šioje šalyje prasidėtų tikrieji poslinkiai į laisvę ir demokratiją.

Šis rugpjūčio sekmadienis jau skelbia artėjant ir didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, kurie vyks rugsėjo 7–15 d.  2020 m. Šilinėse dėkosime ir melsimės už mūsų bendruosius namus – už Lietuvą ir pasaulį, už Žemę ir kūriniją. Taip atsiliepsime į popiežiaus Pranciškaus kvietimą švęsti jo enciklikos LAUDATO SIʾ jubiliejinius metus bei Kūrinijos laiką, kuris jau antrus metus Šventojo Tėvo kvietimu minimas pasaulyje,

Visą Šiluvos atlaidų programą, pamaldas ir kitą informaciją galima rasti čia >>, o atlaidų plakatą čia >>. Daugiau informacijos apie Šiluvos šventovę  >> ).

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO gyvenimas tapo malone daugeliui, kurie ėjo krikštytis Jordano upėje ir pasiklausyti jo drąsiai skelbiamo tiesos žodžio. Jo pavyzdys yra malonė ir mums, gyvenantiems šiandien sekuliaraus pasaulio kontekste, kai dairomės tvirtų tiesos liudytojų, nebijančių ištarti aiškų ir tiesų tikėjimo žodį.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune