Rugsėjo 1-ąją Kauno arkikatedroje palaiminti akademinių bendruomenių nariai
Paskelbta: 2020-09-02 08:21:55

Rugsėjo 1 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose melstasi už naujus studijų metus pradedančius Kauno akademinių bendruomenių narius.

Šv. Mišių aukai vadovavo arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Kauno kunigų seminarijos studijų dekanas prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Stasys Kazėnas SJ, LSMU kapelionas mons. dr. Artūras Jagelavičius, KTU kapelionas kun. Petras Pichas, drauge meldėsi ir patarnavo diak. doc. dr. Benas Ulevičius ir diak. lic. Darius Chmieliauskas. Prie šios akademinių bendruomenių maldos jungėsi Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, kurie susirinkę iš visos Lietuvos šiais metais studijas pradės Kaune.

Pradžioje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai pasveikino KTU rektorių prof. dr. Eugenijų Valatką ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktorių dr. Aivarą Anužį, kurie kartu su savo bendruomenių nariais įsijungė į šią liturgiją, padėkojo į kvietimą drauge melstis atsiliepusiems kitų universitetų ir aukštųjų mokyklų bendruomenių atstovams. Ganytojas pakvietė Mišiose dėkoti už taikų gyvenimą ir galimybę tobulėti, pirmiausia žvelgiant į Dievą ir viliantis Tuo, kuris yra Išminties šaltinis ir Visatos Kūrėjas. Homilijoje pabrėžė pagrindinius išmintingos akademinės laikysenos principus – pasivedimą ir klusnumą Kūrėjui, kuris mums padovanojo nuostabiai sukurtą pasaulį.

Šias mintis atliepė studentų skaitomi visuotinės maldos kreipiniai, meldžiant, kad Dievo įsakymų vykdymas visiems taptų tikrosios laisvės ir gerovės pagrindu. Susirinkusieji prašė Dievo Dvasios vadovaujantiems ir ugdantiems ateities kartas, kad jie mokėtų atskirti ir vertinti tai, kas svarbiausia, kad pasikliautų Dievu, kad studijos būtų pagrįstos malda ir darbu. Buvo meldžiamasi už šeimas ir jaunimą, kad ištikimai gyventų pasirinktojo pašaukimo kelyje ir tikėjimo stiprinami darbuotųsi pagal kiekvienam suteiktą malonę. Buvo prašoma jautrumo ir budrumo, kad ligų ir kitokių pavojų akivaizdoje kiekvienas pajėgtume saugoti save ir kitus, ypač tuos, kurie atstumti, nereikalingi, nenaudingi. Meldžiama supratimo ir gebėjimo tausoti Dievo sukurtąjį pasaulį, saugoti visokią gyvybę ir tinkamai pasirūpinti  mūsų bendraisiais namais.

Šv. Mišių liturgijoje pasistiprinę Dievo Žodžiu ir eucharistine Duona, akademinių bendruomenių nariai išėjo, kaip buvo giedama himne Gaudeamus igitur, džiaugtis gyvenimu ir rūpintis sėkmingu Alma Mater ir visos šalies augimu. Visus išeinančius iš arkikatedros Kauno akademinės sielovados bendradarbiai pavaišino nuoširdžiai paruoštais skanėstais.

Tebūna palaiminti, saugūs ir dvasią turtinantys naujieji studijų metai!

Vilija KARALIŪNAITĖ

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune