Į mokymus Kaune buvo susirinkę būsimieji sužadėtinių rengimo Santuokai vadovai (2020 09 18–19)
Paskelbta: 2020-09-22 08:45:37

Rugsėjo 18–19 d. Šeimos centre vyko būsimųjų sužadėtinių grupių vadovų mokymai. Paskutiniai šių metų ciklo mokymai buvo skirti temoms „Dievas ir Bažnyčia“ bei „Priesaika“ nagrinėti. Naujuosius sužadėtinių rengėjus pasveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Penktadienio vakarą su pirmąja tema dalyvius supažindino ilgamečiai sužadėtinių rengėjai Raimonda ir Gediminas Šemekliai. Jie ne tik aptarė temos teorinę medžiagą, bet ir pasidalijo asmeniniu liudijimu. Diskusijai apie Dievą ir Bažnyčią buvo panaudota koliažo technika, todėl dalyviai turėjo galimybę atlikti praktines užduotis.

Kitą mokymų dieną naujuosius sužadėtinių rengėjus pasveikinęs arkivyskupas K. Kėvalas drąsino: „Mokydami kitus, ir patys kažką suprantame. Visi mes esame gyvenimo mokykloje.“ Kalbėdamas apie priesaiką, ganytojas aptarė Santuokos esmę ir pagrindinius elementus – vienybę, neišardomumą ir atvirumą palikuonims. Kad sutuoktinių sutikimas būtų laisvas ir atsakingas, kad santuokinė sąjunga turėtų tvirtus ir pastovius žmogiškuosius bei krikščioniškuosius pagrindus, ypač svarbu pasirengti Santuokai. Arkivyskupas taip pat pabrėžė šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, svarbą, aptarė šiuolaikiniame pasaulyje jai kylančius iššūkius ir atsakė į klausimus.

Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus mokymų dalyviams kalbėjo apie sakramentus, primindamas Šventojo Rašto eilutę: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt, 28, 19). Rektorius taip pat išsamiai paaiškino 10 Dievo įsakymų, o pasibaigus mokymams už dalyvius aukojo šv. Mišias Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune