Jono Pauliaus II piligrimų centro 25-asis gimtadienis – su Taizé bendruomenės sveikinimu ir širdžių bendryste (2020 10 01)
Paskelbta: 2020-10-05 15:39:20

Tradiciškai spalio 1-ąją, minint Jėzaus meilės misionierę Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę ir pradedant Misijų mėnesį, Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenė pakvietė į savo gimtadienį. Šiemet jis buvo ypatingas, jau 25-asis. Gimtadienis paminėtas ir ypatingoje erdvėje – maldos vakaras su Taizé giesmėmis ir šios bendruomenės sveikinimu vyko Kauno Švč. Sakramento bažnyčioje.

Maldos vakaro pradžioje buvo perskaitytas Taizé brolio Jean-Marie sveikinimas, kuriame jis perdavė šilčiausius linkėjimus švenčiantiems Piligrimų centro, kurį, kaip atsiminė, visi meiliai vadina „Centriuku“, gimtadienį. Sveikinime buvo pastebėti jau daugelį metų susipynę keliai su Taizé bendruomene Prancūzijoje, kai broliai ir  savanoriai lankėsi Lietuvoje, o jaunimas iš Piligrimų centro atkeliaudavo į Taizé kaimelį ar kitur organizuojamus susitikimus.

„Vis dar labai gerai pamenu savo pirmą vizitą į jūsų centrą 2007-aisiais. Prisimenu šaltos žiemos orą Kaune ir kambarį, esantį žemiau bažnyčios, kur buvo šio centro pradžia. Kai įžengiau vidun, man jis atrodė ne kaip centras, o kaip namai. Pirmas dalykas, ko sulaukiau įėjęs, buvo karštos arbatos puodelis! Nuo tada praėjo nemažai laiko ir dabar esate įsikūrę jaukiame, moderniame pastate šalia katedros. Šie du pastatai – katedra ir jūsų centras – vienas senas, kitas naujas, – yra nuostabus prisijungimo ženklas. Nepaisant to, kad esate naujoje vietoje, manau, ir dabar pro duris įžengę žmonės yra pasitinkami su arbatos puodeliu arba šypsena“, – rašė br. Jean-Marie, dėkodamas už kuriamą pasitikėjimo, draugystės ir paprastos bendrystės santykį, kuris Dievą daro juntamą.

Apie pradžią prieš 25-erius gyvavimo metus vakare pasidalijo viena centro pradininkė ir globėja Danguolė Lingienė, pabrėžusi širdžių bendrystę, labai greitai užsimezgusią ir lydėjusią per visą laiką. Trumpą liudijimą pasakė Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės narė Beatričė Stanaitytė, kuri Piligrimų centro vadovo Manto Kuraičio paskatinta nutapė naują kryžių šiam centrui. Beatričė pasidalijo kūrybos procesu savo namuose, įprastinėje aplinkoje, kur į ją nuo tapomo kryžiaus kasdien  žvelgė Kristus, ją kalbino iš labai arti ir davė drąsos tai padaryti.

Šį kryžių, kuris tarnaus Piligrimų centro kassavaitinėse vakaro pamaldose, pašventino arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, talkinamas kun. Ginto Petkevičiaus. Arkivyskupas Lionginas padėkojo „centriukui“ ir sakė, jog sutikdamas kryžių piligrimas visada ras kelią.

„Gera eiti paskui Jėzų, kad mano žingsnis taikytųsi su Jo pėdomis, nes Jis pirmas praėjo“, – kalbėjo arkivyskupas, padėkodamas Piligrimų centrui už draugystę, kuri keliaujantiems piligrimams taip pat labai svarbi.

Pasibaigus maldai draugystė ir pažintis su Piligrimų centro jaunimu, galbūt kai kam iš dalyvių (čia buvo tikrai daug jaunų žmonių) ir pirmoji, tęsėsi paskanaujant gimtadienio torto.

Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į Taizé pamaldas kiekvieną ketvirtadienį 18 val. Apie kitas šios draugiškos ir atviros kiekvienam jaunam žmogui bendruomenės veiklą kviečiame žr. piligrimyste.lt bei FB paskyroje https://www.facebook.com/piligrimyste. Piligrimų informacijos centras įsikūręs Kauno senamiestyje, greta arkikatedros bazilikos, kontaktai >>  

Už informaciją ir nuotraukas dėkojame Jono Pauliaus II piligrimų centrui.

Vakaro vaizdo įrašą galima pažiūrėti  https://www.facebook.com/kaunoarkivyskupija,  parengė Gediminas Jonas Urbonas. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune