Tarptautinė konferencija Kaune apie moters pašaukimą ir orumą (2020 10 02)
Paskelbta: 2020-10-06 08:27:46

Spalio 2 d. VDU Didžiojoje auloje vyko tarptautinė konferencija „Moters pašaukimas ir orumas“, skirta šv. Jono Pauliaus II gimimo 100-mečiui paminėti. Konferenciją rengė VDU Katalikų Teologijos fakultetas kartu su Krokuvos popiežiškuoju Jono Pauliaus II universitetu.

Konferencijos dalyvius sveikinęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pabrėžė būtinybę kalbėti apie moters dieviškumą remiantis popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško „Mulieris dignitatem“ mintimis. „Turime džiaugtis šia konferencija, nes ji daro pasaulį atviresnį“, — sakė Kauno arkivyskupas.

Pirmojoje plenarinėje sesijoje kalbėjusi VU prof. Irena Eglė Laumenskaitė pabrėžė „moteriškumo genijaus“ svarbą ir atvirai pripažino, kad neretai Bažnyčioje įsikerojęs klerikalizmas reikalauja permainų požiūryje į moterį. Rygos Religijos mokslų instituto prie Popiežiškojo Laterano universiteto prof. Žaneta Narkeviča kreipė žvilgsnį į antropologinę moteriškumo perspektyvą. „Moteris ir vyras egzistuoja ne šalia, bet dėl vienas kito“, — akcentuodama vieną iš pagrindinių krikščioniškosios antropologijos teiginių tvirtino pranešėja. Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto Krokuvoje profesorius Jozefas Stala pateikė tris pagrindinius iššūkius, kurie sietini su moteriškumo sampratos iškraipymu: jo teigimu, kyla per didelės objektyvizacijos pavojus, žmogus nepelnytai sudievinamas ir, galiausiai, į moteriškumo problematiką žiūrima tik iš vienos perspektyvos, atsainiai.

Antroji plenarinė sesija moteriškumo problematiką nagrinėjo itin įvairiais aspektais. Dr. Vygantas Malinauskas ir Mursijos Šventojo Antano katalikų universiteto (UCAM) prof. Micaela Menarguesas kreipė žvilgsnį į antropologinį kontekstą, o kun. prof. Andrius Narbekovas, apibendrindamas savo pranešimą „Moters orumas ir naujosios technologijos“, teigė, kad moters orumas yra paminamas tuomet, kai jis traktuojamas it objetyvizuotas komercinių struktūrų taikinys, kuriuo trokštama pasinaudoti.

Konferencijos darbą vainikavo 4 paralelinės sesijos; kiekviena jų buvo skirta tam tikrai sričiai, tačiau jas visas vienijo moters orumo tema. Prof. Birutės Obelenienės moderuojamoje sesijoje buvo kalbama apie moters teises į savo kūną. Prof. B. Obelenienė atkreipė dėmesį į gender ideologijos vartojamą naujakalbę, kuria siekiama įtvirtinti naujai sukonstruotą realybę. Jos teigimu, pagrindinė užduotis, kurią dera įvykdyti kalbant apie iškreiptą moteriškumo suvokimą, pirmiausiai sietina su pagarbių santykių tarp vyro ir moters atkūrimu atpažįstant ideologiškai „įkrautus“ kalbinius naujadarus ir jų nevartojant.

Be istorinio ir socialinio moteriškumo aspekto, nemažai kalbėta ir apie teologinę dimensiją. Prof. Beno Ulevičiaus moderuojamoje sesijoje itin didelių diskusijų kilo kalbant apie moteriškumo, motinystės ir skaistumo santykį. Moderatoriaus teigimu, kiekvienas pranešimas galėtų tapti atskiros konferencijos tema.

Visi konferencijoje skaityti pranešimai ir diskusijos bus viešinami konferencijos puslapyje http://teologija.vdu.lt/mokslas/konferencijos/

 Valdas Kilpys 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune