Kaunas nauju žvilgsniu pasivaikščiojime su naujaisiais VDU kapelionais (2020 10 03)
Paskelbta: 2020-10-06 19:14:21

Spalio 3 dieną naujieji VDU akademinės sielovados kapelionai, kunigai misionieriai iš Slovakijos mūsų arkivyskupijoje – kun. Rastislavas Dluhý CSsR ir kun. Peteris Hertelis CSsR – su komanda pakvietė universiteto bendruomenę susipažinti kitaip, leidžiantis į kelionę po Kauną.

Susitikimą lydėjo ir pasakojo abu kapelionai, VDU Užsienio kalbų instituto direktorė Teresė Ringailienė bei VDU Lituanistikos katedros doktorantė Regina Sabonytė.

Susitikimas, kuriame dalyvavo net kelių šalių (Baltarusijos, Ukrainos, Indijos) atstovai, prasidėjo prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, kur anksčiau buvo melstasi ortodoksų, o dabar katalikų. Kalbėta ir apie Lietuvą, jos istoriją, kuri jau nuo senų laikų suburia skirtingas tautas, kultūras, tradicijas puoselėjančius žmones. Nuo šios bažnyčios susibūrusieji keliavo link Nyderlandų konsului skirto atminimo ženklo, stabtelėta prie buvusio „Metropolio“. Aplankyta Romo Kalantos žūties vieta, sustota Kauno senamiestyje įsikūrusioje ir ramybės oaze tapusioje Šv. Gertrūdos bažnyčioje ir jos žvakių šventovėje. Svečiuotasi legendinėje „Spurginėje“.

Taip pat aplankyta Kauno arkikatedra bazilika, kurioje žvelgiant į Sopulingosios Motinos paveikslą ekskursijos vedėjai pasakojo apie tremtinius, sunkią ir skaudžią Lietuvos praeitį. Prie Katedros kriptos kalbėta apie amžinąjį gyvenimą. Lankytasi Kauno Rotušėje, Perkūno name, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, prie prel. Jono Mačiulio-Maironio kapo greta arkikatedros. Kalbėta ir diskutuota apie skirtumus tarp koplyčios, bažnyčios, bazilikos ir katedros. Atsakinėta į susirinkusiųjų klausimus apie tikėjimą, Bažnyčią, istoriją, kultūrą ir tradicijas.

Galiausiai pasivaikščiojimas ir susipažinimas su Kaunu bei naujaisiais VDU kapelionais baigėsi šiltu arbatos ir kavos puodeliu, pasidalijimu ir kvietimu jungtis į tolesnes akademinės sielovados planuojamas veiklas, apie kurias informaciją galima rasti ir VDU akademinės sielovados feisbuko paskyroje >>.

Akademinės sielovados bendradarbių kontaktus Vytauto Didžiojo universitete ir kitose Kauno aukštosiose mokyklose rasime čia >>


Ona Eigirdaitė 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune