Advento rekolekcijos jaunimui, kad širdys būtų atgaivintos Dievo žodžiu (2020 12 02)
Paskelbta: 2020-12-03 11:19:10
Nuotraukose – vaizdo įrašo stop kadrai

Tiesiog branduoline jėga Šventąjį Raštą pavadino arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Advento rekolekcijose, į kurias gruodžio 2 dieną Kauno arkikatedroje bei per tiesioginę transliaciją (arkivyskupijos jutubo kanalu) pakvietė jaunimą.

Šias rekolekcijas – atsitraukimo, susitelkimo laiką – arkivyskupas skyrė vienam iš krikščioniškojo gyvenimo pamatų – Šventojo Rašto skaitymo svarbai.

Trumpa konferencija prieš vakaro šv. Mišias iškelta Dievo žodžio galia, perkeičianti žmonijos istoriją, atskiro žmogaus gyvenimą. Biblija dabar yra išversta į daugiau kaip 2 tūkstančius pasaulio kalbų, ji  dažniausiai verčiama knyga pasaulyje. Prieš 1600 metų gyvenęs šv. Jeronimas išvertė visą Bibliją į lotynų kalbą.

Arkivyskupo pabrėžta mintimi, svarbiausia, kad Šventasis Raštas iš tiesų būtų kasdien skaitoma, maitinanti ir stiprinanti knyga. Popiežius Pranciškus, iškeldamas jos reikšmę, pakvietė Bažnyčią kasmet švęsti Dievo Žodžio sekmadienį.

Vėliau arkivyskupas Kęstutis vadovavo šv. Mišioms, jas koncelebravo jaunimo sielovadininkai kunigai – Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Liutauras Vilėniškis, VDU kapelionai kunigai redemptoristai Rastislavas Dluhý CSsR ir Peteris Hertelis CSsR , taip pat kun. Artūras Kazlauskas. Patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo Jeronimo Serebrinsko šeima.

„Tebūna mūsų širdys atgaivintos to įkvėpimo, kuris ateina iš Dievo žodžio“, – drąsino arkivyskupas susirinkusius arkikatedroje ar prie ekranų savo namuose ir pabrėžė viltį, kuri neleidžia nusiminti. Ir ko gi mums nusiminti, kai Dievas savo Žodžiu lieja į mūsų gyvenimą  tarsi raketinį kurą?

„Dievo žmogus, ieškantis atramos Jo Žodyje, savo pusėje turi tokius įrankius ir dovanas, kurios paruoštos keisti vaizduotę ir gyvenimą, aplinką ir visą pasaulį, visa kreipia link Dievo karalystės“, – kalbėjo arkivyskupas Kęstutis, atkreipdamas dėmesį, jog artintis prie Dievo žodžio skatina suvokimas, kad mums reikia vilties, drąsos, paguodos.

„Būkime tokie žmonės“, – sakė arkivyskupas Kęstutis, ragindamas ypač jaunimą padaryti Advento pasiryžimą – ugdytis įprotį atvira širdimi, su proto ir valios nusiteikimu kasdien skaityti Šventąjį Raštą – Dievo laišką žmogui. Jaunimo įkvėpimui, be kita, ganytojas pasidalijo ir asmeniniu pasiryžimu, priimtu per praeitų metų Adventą – per metus perskaityti visą Šventąjį Raštą.

Savo bendraamžius jaunimas užtarė parengtuose bendruomeniniuose maldavimuose, kad Dievas duotų Lietuvos jaunimui kūrybinės energijos kurti čia Dievo karalystę. Maldoje užtarti ir visi žmonės, kad šiuo pandemijos metu rūpintųsi gyvenimo perkeitimu.

Kitą trečiadienį, gruodžio 9 dieną, arkivyskupas į rekolekcijas šį Advento metą kviečia karityvinės misijos bendradarbius. Apie šias  rekolekcijas plačiau >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune