Kauno arkivyskupui metropolitui
Kęstučiui Kėvalui suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas (2020 12 03)
Paskelbta: 2020-12-03 13:31:14

Nuotraukos – Gedimino Jono Urbono

Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas. Apdovanojimą arkivyskupijos kurijoje gruodžio 3 d. įteikė Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas bei Telšių miesto seniūnas Česlovas Ubartas.

Telšių miesto Garbės piliečio vardas arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui suteiktas už einant Telšių vyskupo pareigas (jas ėjo nuo 2017 metų iki paskyrimo Kauno arkivyskupu metropolitu) įgyvendintus reikšmingus, išliekamąją vertę turinčius, įsimintinus darbus Žemaitijai, už nuopelnus ir pasiekimus įvairiose veiklose, stiprinančiose jos tapatybę, istorinę atmintį, kalbą, Žemaitijos kaip istorinės Europos žemės gyvybingumą šiuolaikiniame pasaulyje.

Arkivyskupas Kęstutis pasveikino svečius, atvykusius į istorinę Žemaitijos sostinę – Kauną. Padėkojo, kad jo dar nepamiršo, ir sakė, jog pats vis dar prisimena Telšių krašto bendruomenę, kuri jį šiltai priėmė, apgaubė meile ir jam buvo miela drauge dirbti, nes galėjo jaustis kaip namuose. Ir nors nesijaučia nusipelnęs, bet jaučiasi labai pagerbtas gavęs šį vardą su dideliu avansu, todėl tikisi bendradarbiavimo ir ateityje. Taip pat pasidžiaugė ir padėkojo už žemaičių pastangas puoselėti savo kraštą, už didelius žingsnius į priekį.

Meras Kęstutis Gusarovas, įteikdamas Telšių miesto garbės piliečio vardo liudijimą arkivyskupui, kvietė nepamiršti Žemaičių krašto ir jų sostinės – Telšių miesto. „Būdami jūsų vedamos Kauno metropolijos dalimi, – sakė meras – džiaugiamės jūsų įnašu į mūsų krašto dvasinį gyvenimą ir tikimės, kad bendrystė su Kaunu tęsis ir ateityje dar labiau plėsis.“

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune