Karitatyvinės misijos bendradarbių rekolekcijos: kaip iš Viešpaties mokytis tarnauti (2020 12 09)
Paskelbta: 2020-12-10 09:26:10

Nuotraukose – vaizdo įrašo stop kadrai

Dar Advento pradžioje Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pakviesti arkivyskupijos sielovados bendradarbiai dalyvauja rekolekcijose, kurios rengiamos trečiadieniais arkikatedroje. Tebesiaučiant pandemijai, jos vyksta ir per nuotolį – iš arkikatedros arkivyskupijos jutubo kanalu tiesiogiai transliuojant Švč. Sakramento adoraciją, konferenciją bei Eucharistijos šventimą, tad šių rekolekcijų žinia gali pasiekti ir atokesnius arkivyskupijos kampelius, parapijose, dekanatų centruose besidarbuojančius žmones, visus, ką atskyrė ši pandemijos situacija.

Gruodžio 9-osios trečiadienį arkivyskupo pavedimu karitatyvinės misijos bendradarbių rekolekcijoms vadovavo kun. Artūras Kazlauskas. Jų konferencijoje pristatyta liturgija – kita pamatinė mūsų tikėjimo dalis (praeitų rekolekcijų tema buvo Dievo žodis). 

Kun. A. Kazlauskas pagilino klausytojų supratimą apie liturgiją kaip Bažnyčios gyvenimo centrą pabrėždamas, jog joje pats Dievas patarnauja mums. Taip Jėzus tarnavo plaudamas mokiniams kojas. Žmogus iš prigimties nemoka tarnauti. Jis turi norą pirmauti, nugalėti. Švęsdami liturgiją ir patys iš Viešpaties mokomės tarnauti. Buvo paskatinta melstis ir Valandų liturgiją, kuri dabar prieinama ir skaitmeniniu būdu.

Netrukus švenčiant Eucharistiją, jos dalyviai buvo paraginti melstis už labai svarbią, greta Evangelijos skelbimo, karitatyvinę Bažnyčios misiją – tarnavimą vargšams – bei jos bendradarbius.

„Absoliučiai viską, net patį gyvenimą esame gavę iš Dievo“, –sakė kun. A. Kazlauskas per homiliją. Joje atkreipė dėmesį, jog Dievo garbinimas stiprina krikščionis. Iš Dievo ateina galia ir jėga tarnauti kitiems; tai keičia į egoizmą linkusią žmogaus prigimtį. Palinkėta laikyti kitus svarbesniais už save – šitaip elgiasi pats Dievas ir Jo vaikai.

Vėliau Carito organizacijos parengtais bendruomeniniais maldavimais buvo melstasi už Bažnyčios pavyzdį liudyti pasauliui meilę silpniesiems. Buvo melstasi ir už naująją Vyriausybę, kurios galioje bus teisingesnis gėrybių paskirstymas.

Maldoje buvo užtarti ir Carito bendradarbiai, savanoriai, kad ypač per pandemiją rastų būdų, kaip palengvinti kitų vargą. Melstasi už karitatyviniais darbais pasiekiamus žmones – vargstančiuosius, kad Viešpats stiprintų jų viltį ir pastangas gyventi.

Gruodžio 16 d. rekolekcijos bus skiriamos šeimoms >>.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune