Akademinės bendruomenės rekolekcijos: Dievui nėra ribų veikti ir tarp „keturių sienų“ (2020 12 10)
Paskelbta: 2020-12-14 12:01:15

Gruodžio 10 d. vyko nuotolinės rekolekcijos akademinei bendruomenei „Keturios sienos – ne riba“. Negalint susirinkti į vieną vietą, Kauno akademinės sielovados komanda nusprendė prisitaikyti prie šiandienės situacijos Lietuvoje ir pasaulyje ir subūrė studentus bei dėstytojus nuotoliniu būdu. Keturios sienos, tarp kurių esame pakviesti likti pandemijos metu, nėra riba. Tai nėra riba santykiui, atradimams ir visaverčiam gyvenimui. Tai nėra riba ir mūsų tikėjimo kelionei. Apribojimai atveria galimybes, apie kurias retai pamąstome, turėdami visišką laisvę.

Rekolekcijoms vadovavo kun. Aldonas Gudaitis SJ, liudijimu dalinosi br. Marius Jocys SJ. Drauge šventėme ir Eucharistiją gyvai arba per nuotolį, stebėdami Kauno arkvivyskupijos jutubo kanalu, galiausiai pasidalijome savo patirtimis, atradimais ir grįžome į savo kasdienes veiklas šiek tiek ūgtelėję.

Kun. Aldonas Gudaitis SJ dalyviams priminė, jog Dievas mus sukūrė panašius į save. „Pirmas Dievo meilės žingsnis, kad Dievas mus sukūrė panašius į save. Antras meilės žingsnis – Jis tapo viskuo panašus į mus, išskyrus nuodėmę. Trečias Dievo meilės žingsnis tai, kad Jėzus sakė – darykite, kaip aš dariau. Jis moko mus elgtis ne tik žmogiškai, bet ir dieviškai.“ Tėvas jėzuitas taip pat priminė, kad karantinas neapriboja Dievo veikimo mūsų kasdienybėje. „Mes esame sukurti panašūs į Dievą, todėl niekas negali apriboti toliau skleistis mūsų žmogiškumui, mūsų meilei, mūsų kūrybai, mūsų troškimams.“

Tėvas Aldonas sakė, jog Dievas yra ramybė, Jam nėra ribų prie mūsų prieiti. Turime į savo kasdienybę, situacijas, veiklas, kuriose esame, įsileisti Dievą, įsileisti Amžinybę į šias „keturias sienas“, kuriose šiuo metu esame. Dievas kasdien realiai dalyvauja mūsų gyvenime, mūsų „keturių sienų“ kasdienybėje. Net ir sunkumai, iššūkiai ar net nesėkmės, su kuriomis susiduriame, gali išaugti į didžius dalykus Jo garbei. Padrąsindamas pirmojo impulso pabaigoje skatino patikėti, kad Dievas didžius dalykus daro per kiekvieną iš mūsų bei kvietė išeiti į gamtą, kiemus ir pamąstyti, kokie didūs dalykai yra mūsų gyvenime, į kuriuos žvelgdami galėtume drauge su Marija tarti: „Didžių dalykų padarė man Visagalis…“ (Lk 1, 49).

Antrojo impulso metu dalyviai buvo kviečiami iš arčiau pažvelgti į santykį su Jėzumi. „Mes turime Jį pažinti, su Juo kalbėtis, kalbinti Jį savo būdu ir atrasti tą ryšį, kuris yra tik tavo ir Jo.“ Kun. Aldonas pasidalijo savo liudijimu ir akcentavo, jog atrodo, kad yra tiek daug priežasčių, kodėl pasirinktas jėzuito ir kunigo kelias, tačiau kol nebuvo prieita prie Jėzaus Asmens, asmeninio santykio su Juo, tol nebuvo tvirto pamato ir atsakymo, kodėl šis kelias yra jo kelias.

Kunigas dalijosi, jog Jėzus – amžinybės garantas, duodantis neišsemiamą jėgą. Jis kvietė į savo kasdienybę kviesti Jėzų ir drauge su šv. Pilypu Neriu tarti: „Jėzau, būk mano Jėzus.“ Palietė ir kančios temą, klausdamas, kodėl kenčia pasaulis, vaikai, suaugusieji, ir kvietė atsakymo ieškoti santykyje su Dievu Tėvu, kurio Sūnui teko neapsakomos kančios patirtis, išaugusi į gražiausios meilės istoriją. Ar mes kalbamės su Jėzumi? Ar kalbamės su Jėzumi savais žodžiais? Ar sugebame net ir žmonėse, kurių nemėgstame, pamatyti Jėzaus atvaizdą? Ar nešamės į šį santykį viską, kas esame? Impulso pabaigoje kvietė apmąstyti, kas kiekvienam iš mūsų yra Jėzus.

Vėliau brolis jėzuitas Marius Jocys pasidalijo apie gyvenimą karantine ir Dievo patirtį joje. Marius kvietė pamąstyti, ką mes kiekvienas galime padaryti šiuo pandemijos laikotarpiu. Priminė, kad nors daug kas uždrausta veikti, bet neuždrausta MYLĖTI, ir tereikia atrasti būdų, kaip meile dalytis kasdienybėje. Kvietė „įdarbinti“ Dievą – kviesti Jį ateiti į kasdienybę ir veikti mūsų gyvenime.

 

Po impulsų ir liudijimo šventėme šventąsias Mišias drauge jungdamiesi pagal galimybes – Kauno arkivyskupijos jutubo kanalu arba dalyvaudami gyvai Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Po Eucharistijos grįžome į zoom.us platformą ir pasidalijome mus šiose rekolekcijose palietusiais dalykais – ką atradome, kas privertė susimąstyti, bei įvardijome konkrečius žingsnius, kuriuos žengsime savo gyvenime po šių rekolekcijų, ir atsisveikinę džiugiai grįžome į savo kasdienes veiklas.

 Akademinės sielovados bendradarbių informacija  

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune