Nuotolinėje konferencijoje sielovados aktualijas aptarė Kauno I dekanato dvasininkai (2020 12 14)
Paskelbta: 2020-12-14 16:33:09

Gruodžio 14 d. Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius Kauno miesto parapijų klebonus, rektorius ir kunigus pakvietė į nuotolinę dekanato konferenciją. Joje dalyvavo ir Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kuris paprašė pasimelsti už iškeliavusį  į amžinuosius Tėvo namus  kun. Boleslovą Vairą.

Vėliau konferencijai pirmininkavęs dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė arkivyskupą Kėvalą aptarti dėl pandemijos susidariusią sudėtingą situaciją.

Arkivyskupas klausė kunigų nuomonės dėl pamaldų tvarkos kalėdiniu laikotarpiu. Kol kas vieningos nuomonės šiuo klausimu dar nėra, todėl, pasak arkivyskupo, svarbu diskutuoti, išklausyti įvairius argumentus. Siūlyta paankstinti Piemenėlių šv. Mišias, aukoti daugiau šv. Mišių, kad žmonės galėtų jose dalyvauti išlaikant atstumus ir dalyvaujančių skaičių.

Vėliau išryškėjusios tendencijos bus aptartos Lietuvos Vyskupų Konferencijoje, kuri ir priims atitinkamą sprendimą. Arkivyskupas taip pat klausė kunigų nuomonės dėl parapijų sielovadinės ir finansinės ataskaitų formos, kuri šiuo metu rengiama.

Antrojoje konferencijos dalyje svarstytas 2021 metų dekanato biudžetas. Prieš pristatydamas numatomą biudžetą, dekanas mons. V. Grigaravičius pateikė 2020 metų ataskaitą ir pasidžiaugė, kad kai kuriose srityse pavyko sutaupyti lėšų. Todėl ir kitų metų biudžeto išlaidos, planuojama, bus mažesnės. Po diskusijų dekanato biudžetui pritarta.

Konferencija baigėsi malda ir palinkėjimais artėjančioms šventoms Kalėdoms.

 Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune