Nuotolinėje konferencijoje sielovados aktualijas aptarė Kauno I dekanato dvasininkai (2020 12 14)
Paskelbta: 2020-12-14 16:33:09

Gruodžio 14 d. Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius Kauno miesto parapijų klebonus, rektorius ir kunigus pakvietė į nuotolinę dekanato konferenciją. Joje dalyvavo ir Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kuris paprašė pasimelsti už iškeliavusį  į amžinuosius Tėvo namus  kun. Boleslovą Vairą.

Vėliau konferencijai pirmininkavęs dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė arkivyskupą Kėvalą aptarti dėl pandemijos susidariusią sudėtingą situaciją.

Arkivyskupas klausė kunigų nuomonės dėl pamaldų tvarkos kalėdiniu laikotarpiu. Kol kas vieningos nuomonės šiuo klausimu dar nėra, todėl, pasak arkivyskupo, svarbu diskutuoti, išklausyti įvairius argumentus. Siūlyta paankstinti Piemenėlių šv. Mišias, aukoti daugiau šv. Mišių, kad žmonės galėtų jose dalyvauti išlaikant atstumus ir dalyvaujančių skaičių.

Vėliau išryškėjusios tendencijos bus aptartos Lietuvos Vyskupų Konferencijoje, kuri ir priims atitinkamą sprendimą. Arkivyskupas taip pat klausė kunigų nuomonės dėl parapijų sielovadinės ir finansinės ataskaitų formos, kuri šiuo metu rengiama.

Antrojoje konferencijos dalyje svarstytas 2021 metų dekanato biudžetas. Prieš pristatydamas numatomą biudžetą, dekanas mons. V. Grigaravičius pateikė 2020 metų ataskaitą ir pasidžiaugė, kad kai kuriose srityse pavyko sutaupyti lėšų. Todėl ir kitų metų biudžeto išlaidos, planuojama, bus mažesnės. Po diskusijų dekanato biudžetui pritarta.

Konferencija baigėsi malda ir palinkėjimais artėjančioms šventoms Kalėdoms.

 Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune