Sausio 23-iąją DIEVO ŽODŽIO sekmadienio VIGILIJOJE bus perskaityta visa Evangelija pagal Morkų. Leiskimės būti prakalbinami Dievo žodžio!
Paskelbta: 2021-01-21 13:28:01

Nuotrauka – Juozo Kamensko

 

Brangūs broliai ir seserys Kristuje!

Sausio 24 d. antrą kartą popiežiaus Pranciškaus kvietimu Bažnyčioje švenčiame DIEVO ŽODŽIO sekmadienį, taip pat tęsiasi Maldos už krikščionių vienybę savaitė (iki sausio 25 d.)

Sausio 23-iąją, šeštadienio vakarą, kviečiame dalyvauti Dievo Žodžio sekmadienio vigilijoje. Joje bus perskaityta visa Evangelija pagal Morkų! Tai Lietuvos Biblijos draugijos rengiamo naujo ekumeninio Evangelijos pagal Morkų vertimo tekstas, pirmą kartą skelbiamas viešai.

Susitikime kartu švęsti vigilijos, kuri prasidės 18 val. (!) ir bus teisiogiai transliuojama Kauno arkivyskupijos Youtube kanalu bei Kauno arkivyskupijos FB paskyroje, taip pat DELFI.lt

Tiesioginės transliacijos nuoroda YouTube >>

Jei negalėtumėte prisijungti nuo pat pradžių, kviečiame dalyvauti pagal savo galimybes. Vigilija gali užtrukti apie 3 valandas.

Gilinkimės į Dievo žodį, leiskime jam mus prakalbinti, susitikime jau šio šeštadienio vakarą.

Kad geriau pasirengtume vigilijai ir geriau suprastume jos svarbą, kviečiame pasižiūrėti kun. Algirdo Akelaičio įvadą vaizdo įraše (žr. žemiau I). Jame rasime kvietimą ne tik švęsti Dievo Žodžio sekmadienį, klausytis Evangelijos pagal Morkų, bet ir parašyti atsiliepimų Lietuvos Biblijos draugijai – juk būsime pirmieji, kuriems tenka malonė išgirsti jos rengiamą ekumeninio vertimo tekstą.  

Naująjį šios Evangelijos vertimą ir neseniai išleistus naujai išverstus „Pauliaus laiškus su komentarais“ vaizdo reportaže (žr. žemiau II) pristato dr.Giedrius Saulytis.

Kauno arkivyskupijos sielovados komanda

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune