Artėjančios Velykos – su karantino ribojimais bei transliacijomis
Paskelbta: 2021-03-26 09:40:32

 

Didžiąją savaitę per Velykų tridienį apmąstysime didžiuosius savo tikėjimo slėpinius ir jau keliausime link velykinio Kristaus Prisikėlimo džiaugsmo. Tačiau šiemet, deja, švęsdami Velykas, ir vėl turėsime atsižvelgti į esamą karantino situaciją, tikinčiųjų skaičiaus ribojimus, tad rengiamos pamaldų transliacijos, kurias kviesime stebėti arkivyskupijos bei Delfi kanalais. 

Didžiojo ketvirtadienio, balandžio 1 d., rytmetį 10 val. tradiciškai katedrose švenčiamos Krizmos Mišios. Jose palaiminama šventoji Krizma, katechumenų ir ligonių patepimo aliejai. Atnaujinami Kunigystės pažadai. Vakare 18 val. Kauno arkikatedroje bus švenčiamos Paskutinės vakarienės Mišios (numatomos ir ryto, ir vakaro pamaldų tiesioginės transliacijos arkivyskupijos YouTube kanalu bei feisbuko (FB) paskyroje ir delfi.lt).

Didįjį penktadienį, balandžio 2 d., jau antrą kartą dėl pandemijos ir karantino, negalėsime eiti Kryžiaus kelio miesto gatvėmis. Tačiau jį bus galima asmeninėje maldoje apmąstyti pagal vaizdo meditacijas iš Šiluvos šventovės. Jos arkikatedroje vyks 15, 16 ir 17 val. Nuo 18 val. čia prasidės Kristaus Kančios pamaldos, kurioms pasibaigus 20 val. vyks Kryžiaus kelias. Transliacijos per arkivyskupijos YouTube bei FB ir delfi.lt.

Visą Didįjį penktadienį ir visą Didįjį šeštadienį (balandžio 3 d.) arkikatedroje nuo 8 iki 20 val. kunigai bus pasirengę patarnauti žmonėms, kurie norės atlikti velykinę išpažintį. Šiomis dienomis Kaune tarnaujantys dvasininkai rytais 9 val. arkikatedroje drauge melsis Valandų liturgijos Rytmetinę maldą.

Velyknaktis Didįjį šeštadienį arkikatedroje su džiaugsminguoju ALELIUJA bus švenčiamas nuo 20 val. (tiesioginės transliacijos arkivyskupijos YouTube bei FB ir DELFI TV). 

Šventų Velykų sekmadienio (balandžio 4 d.) iškilmingą Eucharistiją, kuriai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, 8 valandą kviečiame švęsti per transliaciją iš Kauno arkikatedros bazilikos. (tiesioginės transliacijos arkivyskupijos YouTube bei FB ir DELFI TV). 11 val. iškilmingos šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.  

Velykų sekmadienio kitos pamaldos arkikatedroje  – įprastu laiku:10.30, 12, 13.30 ir 18 val. 

Velykų antrosios dienos (balandžio 5 d.) Eucharistija iš Kauno arkikatedros 12 val. (tiesioginės transliacijos arkivyskupijos YouTube bei FB  ir DELFI TV). 

Viešpats žengia į nuolankias širdis – ir šiuo suspaudimo laiku atverkime jas ir priimkime didžiuosius savo krikščioniškojo tikėjimo slėpinius – apie Kristaus kančią, mirtį ir Prisikėlimą – ir mūsų Išgelbėjimą! 

  Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune