„Nukryžiuotojo“ atvaizdo restauravimas įsibėgėjo. Šiluvos šventovė dėkoja už paramą
Paskelbta: 2021-04-09 12:43:08

Šiluvos šventovės iniciatyva šių metų vasarį buvo pradėti kontūrinio paveikslo „Nukryžiuotasis“ restauravimo darbai. Nežinomo autoriaus XVII a. III ketv. (tarp 1663–1667 m.) baroko laikotarpio aliejiniais dažais tapytas ant medžio lentos kontūrinis paveikslas „Nukryžiuotasis“ Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje yra Lietuvos kultūros paveldo vertybė, įtraukta į kultūros vertybių registrą.

Šis kūrinys niekada anksčiau nebuvo restauruotas, tačiau nuo XVII a. yra labai tikinčiųjų mylimas ir pasižymėjęs ypatinga istorija. Norint užtikrinti jo fizinę būklę, kuri ypač suprastėjo nuo tikinčiųjų fizinių prisilietimų prie šio ,,Nukryžiuotojo“ pėdų, bei pritaikyti platesniam aktualizavimui ir apsaugai, buvo nuspręsta būtent šiais pandemijos metais atlikti tyrimo ir restauravimo darbus. 

Tikimasi, jog šių metų Šilinėse jau bus galima pamatyti restauruotą kūrinį bei išgirsti restauravimo darbų rezultatų pristatymą. Šiluvos šventovė dėkoja už paramą, kuri buvo skelbiama per šių metų Gavėnią, ir praneša, jog balandžio 11 d. 12 val. Šiluvos bazilikoje švenčiant  Atvelykio šv. Mišias bus meldžiamasi už kiekvieną prisidėjusį prie „Nukryžiuotojo“ restauravimo.

Visą Šiluvos piligrimų centro pranešimą apie „Nukryžiuotąjį“, gautą paramą, restauravimo procesą kviečiame skaityti  www.siluva.lt 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune