„Nukryžiuotojo“ atvaizdo restauravimas įsibėgėjo. Šiluvos šventovė dėkoja už paramą
Paskelbta: 2021-04-09 12:43:08

Šiluvos šventovės iniciatyva šių metų vasarį buvo pradėti kontūrinio paveikslo „Nukryžiuotasis“ restauravimo darbai. Nežinomo autoriaus XVII a. III ketv. (tarp 1663–1667 m.) baroko laikotarpio aliejiniais dažais tapytas ant medžio lentos kontūrinis paveikslas „Nukryžiuotasis“ Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje yra Lietuvos kultūros paveldo vertybė, įtraukta į kultūros vertybių registrą.

Šis kūrinys niekada anksčiau nebuvo restauruotas, tačiau nuo XVII a. yra labai tikinčiųjų mylimas ir pasižymėjęs ypatinga istorija. Norint užtikrinti jo fizinę būklę, kuri ypač suprastėjo nuo tikinčiųjų fizinių prisilietimų prie šio ,,Nukryžiuotojo“ pėdų, bei pritaikyti platesniam aktualizavimui ir apsaugai, buvo nuspręsta būtent šiais pandemijos metais atlikti tyrimo ir restauravimo darbus. 

Tikimasi, jog šių metų Šilinėse jau bus galima pamatyti restauruotą kūrinį bei išgirsti restauravimo darbų rezultatų pristatymą. Šiluvos šventovė dėkoja už paramą, kuri buvo skelbiama per šių metų Gavėnią, ir praneša, jog balandžio 11 d. 12 val. Šiluvos bazilikoje švenčiant  Atvelykio šv. Mišias bus meldžiamasi už kiekvieną prisidėjusį prie „Nukryžiuotojo“ restauravimo.

Visą Šiluvos piligrimų centro pranešimą apie „Nukryžiuotąjį“, gautą paramą, restauravimo procesą kviečiame skaityti  www.siluva.lt 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune