Gailestingumo sekmadienis arkikatedroje su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu (2021 04 11)
Paskelbta: 2021-04-12 08:17:55

Balandžio 11 d. Atvelykio ir Dievo Gailestingumo sekmadienį apsilankiusius pamaldose Kauno arkikatedroje bazilikoje pasitiko Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių kongregacijos seserų parengta palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo ekspozicija, kuri atkreipė visų dėmesį, jog švenčiame neeilinę progą – 150-ajį palaimintojo Jurgio, kurio žingsniai ir balsas XX a. pradžioje buvo girdimi ir Kauno arkikatedroje, gimtadienį.

Katechezėje prieš iškilmingas šv. Mišias sesuo dr. Daiva Kuzmickaitė MVS kvietė dėkoti Dievui už didį ganytoją, labai mylėjusį Bažnyčią, Lietuvą ir ypač vargstančius jos žmones, paaukojusį gyvenimą dėl visų gėrio. Palaimintojo arkivyskupo nuopelnus Lietuvai ir Bažnyčiai, jo šventumą Jurgio Matulaičio įsteigtos vienuolijos sesuo pavadino Lietuvos žaizdas gydančiu aliejumi.

Arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo vadovaujamą iškilmingą sekmadienio Eucharistiją koncelebravo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas

Savo homilijoje atkreipdamas dėmesį į Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus pasirodymą mokiniams (Jn 20, 19–31), arkivyskupas Kęstutis paminėjo pačias įvairiausias povelykines mokinių nuotaikas, tarp jų ir nusiminimą, pasitikėjimo praradimą. Tomas taip pat sunkiai patiki Kristaus prisikėlimu, tačiau per jo atsivertimą Evangelijoje nuskamba vienas gražiausių mūsų tikėjimo šūksnių: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ (Jn 20, 28)

„Pasaulis šiandien yra suspaudime, ir turime daug priežasčių nusiminti“, – sakė arkivyskupas Kęstutis, pakviesdamas ir šioje realybėje atpažinti Dievo gailestingumo ženklus. Vienas jų – Gailestingumo malonė, XX a. naujai ir plačiai išsiliejusi pasauliui iš Vilniaus per šv. Faustinos artumą Jėzui.

Kitu gailestingumo ženklu arkivyskupas pavadino palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kurio 150-ąjį gimtadienį šiemet minime. Šio švento žmogaus gyvenimas, pasak ganytojo, buvo Dievo gailestingumas okupacijų išvargintai mūsų Tėvynei, ypač turint galvoje didžiules pastangas sutvarkyti bažnytinį gyvenimą Lietuvoje įsteigiant bažnytinę provinciją, pasirašant konkordatą su Šventuoju Sostu. Tų darbų rezultatas buvo nauja pradžia Bažnyčiai Lietuvoje gyvuoti.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog mūsų išgyvenamas laikas nėra pats dėkingiausias. Kad drauge įveiktume šį išbandymą, turime guosti, stiprinti, drąsinti vieni kitus, pavyzdžiui, kad ir priimti gailestingumo ženklą šiam pandemijos metui – sukurtas vakcinas nuo pavojingos žmonijai infekcijos.

Liturgijos pabaigoje prie didžiojo altoriaus buvo išstatyta arkikatedroje saugoma Vargdienių kongregacijos seserų dovanota (2018 metais, švenčiant vyskupo J. Matulaičio  konsekracijos 100-metį) palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvija. Sukalbėjus jo litaniją, šia relikvija buvo suteiktas palaiminimas. Vėliau ją buvo galima pagerbti perneštą prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune