Trečiadienio maldos vakaras mylinčioms širdims sustiprinti (2021 04 14)
Paskelbta: 2021-04-14 21:07:42

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės ir Kauno Carito

Kauno arkikatedroje tęsiasi trečiadienių maldos vakarai, į kuriuos kviečia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Balandžio 14-osios vakaro malda buvo skirta sustiprinti mylinčioms širdims, tai yra Carito bendradarbiams ir savanoriams, socialinių bei medicinos įstaigų darbuotojams, visiems, kurie, ganytojo žodžiais, dabar yra surėmę pečius, kad ši pandemija būtų įveikta.

 

Švč. Sakramento adoracijos valandėlėje arkivyskupas Kęstutis kvietė melstis Šventosios Dvasios litanijos invokacijomis, o vėliau perskaitęs Evangelijos pasakojimą apie paskutinę vakarienę su mokiniais ir kojų mazgojimą atkreipė dėmesį, jog pasilenkimas prie kito, pasitarnavimas – tai Jėzaus parodyta gyvenimo kryptis. Tai kelias būti laimingiems per pasilenkimą prie kito, padovanojimą kitam savo laiko, širdies, pagalbos.

Šią valandėlę melsta Viešpatį supratimo ir būdo, kaip galima daryti gera savo šeimose, bendruomenėse, Tėvynėje. Klausimas „Kuo galiu padėti?“ turėtų būti pagrindinis santykyje su kitais.

Šv. Mišias arkivyskupas aukojo drauge su kunigu Artūru Kazlausku, liturgijoje patarnavo jaunimas, Carito bendradarbiai. Jose užtariant visuomenei tarnaujančias Bažnyčios ir valstybės institucijas, Dievo globos melsta ir Kauno miesto merui jo asmeninės sukakties proga.

Paskelbus Evangeliją, homilijoje arkivyskupas Kęstutis pakvietė darsyk pasigėrėti jos įstabiaisiais žodžiais: „Dievas taip pamilo pasaulį...“ (Jn 3, 16). Pasaulis tebėra Dievo veikimo, meilės ir rūpesčio apsuptas. Mes Dievui rūpime, esame Jo mylimi!

Paradoksalu, tačiau, homilijos mintimi, žmonėms dėl įvairių gyvenimo sužeidimų neretai būna sunku patikėti gelbstinčia Dievo meile. Arkivyskupas ragino priimti gailestingumą, prisipildyti Dievo artumo ir paguodos ir nešti tai kitiems žmonėms. Taip stiprėja tikėjimas tų, kurie pasilenkia prie kito silpnumo, ir tų, kuriems pasitarnaujama.

Kauno Carito bendradarbiai šiai Eucharistijai buvo parengę visuotinius maldavimus: už Bažnyčios pasiryžimą liudyti Dievo meilę ir gailestingumą pasauliui, už politikų ir vyriausybės vadovų išmintį, už pandemijos metu dar didesnį vargą ir vienišumą patiriančius žmones. Maldavimais buvo užtarti tarnaujantys artimui bei visi, kurie paremia gailestingumo darbus. Buvo prisiminti nukentėjusieji nuo tragiško gaisro Kavarsko parapijoje.

Kauno arkikatedroje ką tik paminėtas ir palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC 150-asis gimtadienis. Žinomas arkivyskupo Jurgio Matulaičio jautrumas žmonių vargui: jis steigė vaikų prieglaudas, organizavo pagalbą vargstantiesiems, dėjo pagrindus krikščioniškai socialinei veiklai Lietuvoje. 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune