Atsinaujinimo diena apie malonės sroves iš Šventosios Dvasios (2021 04 11)
Paskelbta: 2021-04-15 15:54:27

Nuotraukos – vaizdo įrašo stop kadrai

Gailestingumo sekmadienį nuotolinę Atsinaujinimo dieną surengė bendruomenė „Gyvieji akmenys“. Kaip ir kasmet, šiuo velykiniu laiku Atsinaujinimo diena „Malonės srovė“ buvo skirta Šventajai Dvasiai – apie ją pasidalyti mokymu, liudyti, melstis bei šlovinti. Prie renginio jungėsi daugiau kaip 1000 dalyvių visoje Lietuvoje.

Apie charizminį atsinaujinimą ir CHARIS tarnybą kalbėjusi bendruomenės koordinatorė Rūta Šalaševičienė atkreipė dėmesį, jog jau XIX a. pabaigoje žmonės ėmė melsti pirmųjų Sekminių malonės mažose protestantiškose maldos grupelėse. Katalikų Bažnyčioje atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje proveržis įvyko 1967 m., kai per Djukeino universiteto paprastų jaunų studentų rekolekcijas buvo išmelsta Dvasios išsiliejimo malonė. O dar iki to popiežiaus šv. Jono XXIII sušauktas Vatikano II Susirinkimas, be kitų svarbių dokumentų, atnaujino mokymą apie Šventąją Dvasią kaip Bažnyčios misijos dalį. Popiežius Pranciškus, 2017 metais įsteigęs CHARIS, kaip vieną iš misijų išskyrė rūpestį dėl vargstančiųjų.

„Kas yra tie vargšai? Toli ieškoti nereikia. Pirmiausia vargšas esu aš“, – sakė Rūta, kalbėdama, jog nepripažinus savo varganumo ir neatidavus Jo Dievui labai sunku priimti kito žmogaus vargą. Pasak Rūtos, šiais laikais mūsų kraštuose žmonėms trūksta ne tiek maisto ar pastogės. Daugybė žmonių, ypač šiuo pandemijos metu, išgyvena depresiją, atskirtumą, liūdesį, netgi atsiduria arti savižudybės.

„Reikia prašyti, kad Dievas parodytų, kur tie mano vargšai, kuriuos turiu paguosti, pradžiuginti, pasitarnauti, kalbėti jiems apie Jėzų“, – sakė Rūta, kalbėdama apie charizmas kaip dovaną tarnaujant žmonėms.

Prie šios Atsinaujinimo dienos prisijungė ypatinga viešnia – dr. Mary Healy, Detroito kunigų seminarijos profesorė, CHARIS doktrininės komisijos pirmininkė, Popiežiškosios biblinės komisijos narė. Ji citavo Laišką žydams, kuriame randame Viešpaties pažadą dar kartą sudrebinti žemę ir dangų.

„Tačiau sudrebėjo tik mūsų finansai, darbai, netgi pati Bažnyčia. Bet Dievo karalystė negali būti sudrebinta. Viešpats nori padovanoti mums nesudrebinamą ramybę, tikėjimą, stiprybę“, – sakė Mary Healy, kalbėdama apie dabartį, skirtą žadinti Dievo alkį ir atvirumą Evangelijai.

Viešnia kalbėjo apie Šventosios Dvasios krikštą, kurį iš Jono Krikštytojo priėmė pats Jėzus ir vėliau veikė jos galybe, gydė ir laisvino žmones, darė stebuklus. Vėliau 12 apaštalų, paskui 70 mokinių, dar vėliau 120 vyrų ir moterų, gavę Šventąją Dvasią, su šventa drąsa liudijo ir skelbė Evangeliją, kuri paplito pasaulyje su didžia jėga. Pasak Mary Healy, Šventosios Dvasios dovana buvo skirta ne tik ankstyvajai, bet ir Bažnyčiai mūsų amžiuje. Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, pasak CHARIS doktrininės komisijos pirmininkės, nėra tik doktrina, bet ir gyvenimą keičianti patirtis.

Atsinaujinimo dienos dalyviai kartu šventė nuotolinę Gailestingumo sekmadienio Eucharistiją ir buvo pasveikinti arkivyskupo Kęstučio Kėvalo. Ganytojas atkreipė dėmesį, kiek daug istorijoje matome Viešpaties veikimo ir gailestingumo ženklų. Toks buvo ir pirmasis Jo gailestingumo ženklas: išsigandusiems ir užsirakinusiems mokiniams po savo prisikėlimo Jėzus pasirodė mokiniams be ginklų, be priekaištų ir tarė: „Ramybė jums!“ Kokia nuostaba turėjo apimti apaštalus, kad jų Mokytojas atėjo su didžia ramybe ir pilnas gailestingumo. Arkivyskupas pasidalijo džiaugsmu, kad mums visai čia pat, Lietuvoje, Vilniuje, taip pat buvo duotas didis gailestingumo ženklas.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune