„Šviesos kelio“ malda Kauno klinikų tuneliuose (2021 04 14)
Paskelbta: 2021-04-15 17:43:58

Balandžio 14 d. jau trečią kartą Kauno klinikų tuneliuose buvo einamas „Šviesos kelias“, kurį sudarė 12 stočių, apmąstančių Kristaus Prisikėlimą. Šiais metais pagal griežtus saugumo reikalavimus procesijoje tuneliais nuo Endokrinologijos klinikos iki Skubios pagalbos ir traumų centro giedodami ėjo Kauno klinikų kapelionas kun. Nerijus Pipiras ir dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė. Prie kiekvienos stoties laukė po vieną klinikų darbuotoją, kurie perskaitė Evangelijos ištrauką ir apmąstymą.

Stočių Evangelijos skaitinius ir apmastymus pagal Tiberiados bendruomenės br. Morkaus parengtą eigą skaitė skirtingų skyrių vyriausiosios slaugytojos-administratorės ir gydytojos. „Šviesos kelią“ pradėjome nuo maldos ir apmąstymo, kas tie akmenys, kurie trukdo mūsų tikėjimui, džiaugsmui, kito priėmimui. Meldėmės už Kauno klinikų bendruomenę: pacientus, gydytojus, slaugytojus, slaugos padėjėjus, administraciją bei visą nemedicininį personalą.

Kapelionas kun. Nerijus Pipiras, apibendrindamas nueitą kelią, kalbėjo: „Apmąstėme kelią, einantį iš tamsos į šviesą, kuriame sutikome Dievą, einantį šalia, einantį pro šalį, gal su kibiru, gal su vežimėliu, o gal vežamą ligonio lovoje... Ar Jį atpažinome? Dievas yra šalia, kartais Jis gali užklupti netikėtai ar kartu eiti ilgą kelią, kol pagaliau Jį pažinsime.“

Dėkojame Kauno klinikų Infekcijų kontrolės tarnybos vadovei dr. Astai Dambrauskienei už konsultacijas, kaip saugiai vykdyti sielovadą šiuo sudėtingu pandemijos metu.

Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune