Kraujo donorystės akcija kurijoje: džiaugsmas duoti dovanai (2021 04 15)
Paskelbta: 2021-04-16 17:09:44

Balandžio 15 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko pavasario Kraujo donorystės akcija, kurios šūkiu šįsyk buvo kvietimas – „Padovanok gyvenimą!“

Dar prieš šv. Velykas arkivyskupijos institucijų darbuotojams-donorams Kauno klinikų Kraujo centras ėmė siųsti trumpąsias žinutes su kvietimais atvykti ir duoti kraujo, kurio reikia visada, bet dabar ypač stinga. Tradiciškai per Gavėnią organizuojama akcija šį kartą vyko vėliau, tačiau rezultatas tikrai buvo neprastesnis. Į kurijos išplatintą donorystės kvietimą atsiliepė ne tik nuolatiniai donorai – seminaristai, kunigai ir kurijos darbuotojai, bet atėjo ir keletas naujų žmonių, kurių, tikimės, kaskart vis daugės. Per keturias donorystės valandas kraujo davė per dvi dešimtis donorų.

Šių metų balandžio 13 dieną popiežius Pranciškus, priimdamas Organų donorų asociacijos delegaciją, kreipėsi į visus geros valios žmones, sakydamas, jog Viešpats moko: „Duokite, ir jums bus duota. Dievas mums atsilygins už nuoširdžią ir konkrečią meilę, kurią parodėme savo artimui.“

Iš tiesų, donorystė yra dovanojimas, kurį atlyginti tegali vien Dievas. Tądien kurijoje žmonės, atsiliepę į donorystės kvietimą, dalijosi patirtimi, jog duodami kraują čia ir dabar yra pajautę gerumą, kuris kelia, gaivina dvasią ir teikia jėgų gyventi. Taigi kraujo donorystės akcijos kvietimo „Padovanok gyvenimą“ rezultatas yra padovanoti du gyvenimai – ir tam, kuris gaus kraują, ir tam, kuris duoda.

Šviesu, džiugu ir gera, kad galime padėti vieni kitiems ir padedame. Į akciją įsitraukę Lietuvos Carito darbuotojai-donorai tarėsi taip pat paskleisiantys donorystės kvietimus per Carito veiklas. Juk didžiadvasiško dovanojimo džiaugsmas yra krikščionio sveikatos rodiklis.

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, kuris turėdamas galimybę prisidėjo prie didžiadvasiškumo akcijos ir paliudijo krikščionišką sveikatą!

Vilija Karaliūnaitė

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune