Kauno I dekanato kunigų konferencijoje prisimintas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės gyvenimo ir tikėjimo liudijimas (2021 04 20)
Paskelbta: 2021-04-20 18:11:35

Balandžio 20 d. nuotoliniu būdu vykusioje Kauno I dekanato dvasininkų konferencijoje prisiminta Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė. Bendra malda konferenciją pradėjęs Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius pažymėjo, jog labai svarbu nepamiršti Dievo tarnų gyvenimo liudijimo, stengtis skleisti žinią apie juos tarp tikinčiųjų, viliantis, kad ypač Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė ir kiti tautiečiai, kuriems šiuo metu yra pradėtos beatifikacijos bylos, kuo greičiau būtų paskelbti palaimintaisiais.

Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų, vedamų Kauno arkivyskupijoje, vicepostulatorius kun. Nerijus Pipiras konferencijos pradžioje trumpai pristatė  kankinių už skaistumą ir tikėjimą biografijas. Pasak jo, abi jos yra paprastos merginos, gynusios vertybes ir idealus, pasiryžusios geriau mirti, bet nenusidėti. Jos – ypatingas pavyzdys visuomenei, pasiklydusiai sekuliarizmo labirintuose.

Vėliau buvo kalbėta apie Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštį, aptartos pagrindinės jo temos, pristatyti kai kurie detektyvo verti dienoraščio istorijos momentai, aptartos originalo paieškos, pristatyta kun. Prano Račiūno MIC veikla dauginant dienoraštį ir platinant jo nuorašus.

Baigiantis konferencijai diskutuota, kaip reikėtų skleisti žinią apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę, pasidalyta mintimis apie jos palaikų perlaidojimo galimybę Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje.

Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune