Iš maldos vakaro arkikatedroje žinia šeimoms: „Jus Viešpats nepaprastai myli.“ (2021 04 21)
Paskelbta: 2021-04-22 13:25:54

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

„Jus Viešpats nepaprastai myli!“ – šiuo labiausiai šeimoms skirtu pradžiuginimu arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dalijosi Kauno arkikatedroje, į kurią šviesią balandžio 21 d. pavakarę pakvietė trečiadienio maldai.

Kristaus ramybės palinkėjimas tą vakarą pasiekė dalyvaujančius gyvai ir per transliacijas. Arkikatedroje melstasi už šeimas, tėvus, vaikus, taip pat šeimų sielovados bendradarbius, savanorius, sužadėtinius, kurie ketina ir rengiasi priimti Santuokos sakramentą – Bažnyčios palaiminimą savo šeimos gyvenimui. Už galimybę kartu jungtis ir melstis, kad šeimų gyvenime būtų daugiau džiaugsmo, už „meile gyventi“ įkvepiantį ganytojo žodį bei Miglės Lipavičienės jautrų giedojimą šeimos vėliau, pasibaigus šiam vakarui, dėkojo socialiniuose tinkluose.

Šis nerimo, išbandymo metas, pasak arkivyskupo Kęstučio, gali atsiliepti ir santykiams šeimose, tad Eucharistijos adoracijos valandėlę kartu su jomis ir už jas meldėsi, kad Viešpaties duotų jėgų nepaliauti mylėti, daryti gera su ramybe, kantrumu.

Adoracijos valandėlei maldą parengusios arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojos labiausiai dėkojo už Jėzaus artumo dovaną bei prašė stiprinti tikėjimą, kad jis būtų stiprus kaip apaštalų.

Eucharistijos šventimui vadovavo arkivyskupas Kęstutis, jam patarnavo jaunieji arkikatedros patarnautojai. Ganytojas pakvietė prašyti, kad Viešpats laimintų santuokinį ryšį, kuriame Jis pats nori gyventi, ir melstis už šeimas, jas ginti ir branginti.

Savo homilijoje ganytojas, be kita, priminė apie artėjančią Gyvybės dieną, kurią švenčiame paskutinį balandžio sekmadienį, ir atkreipė dėmesį, koks didžiulis ir ypatingas yra Dievo pakvietimas šeimai – dalyvauti gyvybės perdavimo cikle, dovanoti pasauliui gyvybę ir gyvenimą.

„Esame kiekvienas pašauktas būti gyvybės bendradarbiais – ir šeimos, ir tie, kurie pašaukti kitais būdais dovanoti gyvybę, gyvenimą, įkvėpimą. Esame pašaukti tapti ta gyvybės duona, kuri gali būti kitam pasotinimas, padrąsinimas, gyvenimo pilnatvės patyrimas“, – sakė arkivyskupas Kęstutis.

Visuotinius maldavimus vėliau Eucharistijos dalyviams perteikė šeimos tėvai – Agnė ir Mantas Griciai kartu su savo dukrelėmis. Juose, be kita, melstasi ir už besilaukiančias kūdikių mamas. Nepamiršti ir tie, kurie jaučiasi vieniši, kenčia nuo ligos ar senatvės. Malda užtarti ir kunigai, prašyta daugiau naujų kunigystės pašaukimų, kurie dažnai ir užsimezga tikinčiose šeimos (apie dabar švenčiamą Pašaukimų savaitę bei pakvietimą dalyvauti „Pašaukimų vakarų“ susitikimuose plačiau >>

Balandžio 28 d. arkikatedroje arkivyskupas kviečia į trečiadienio maldą už mokytojus, auklėtojus, katechetus bei visus jaunimo ugdytojus 

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune