Gerojo Ganytojo sekmadienį dėkota Dievui už bazilikos 100-metį ir prelato Vytauto Stepono Vaičiūno 50 kunigystės metų (2021 04 25)
Paskelbta: 2021-04-25 18:45:29

Kauno arkikatedra balandžio 25-ąją, Gerojo Ganytojo sekmadienį, naujai sualsavo bendrystės džiugesiu švenčiant šv. Jono Pauliaus II įsteigtą Pasaulinę gyvybės dieną bei Maldos už pašaukimus sekmadienį.

„Pašaukimo nuotykis ištinka ne tik žmones“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, džiugiai pranešdamas apie dar vieną  ypatingą iškilmių progą – bazilikos titulo 100-metį, kuris, nors vis dar karantine, tebekovojant su pandemija, paliudijo daugiau kaip šešis šimtmečius gyvai tebesitęsiančią vyskupo katedros istoriją.

„Bazilikos titulą gauna tik išskirtinės pasaulio bažnyčios“, – atkreipė dėmesį dr. Vaida Kamuntavičienė pranešime prieš iškilmes apie bazilikos titulo suteikimą Kauno katedrai, minėdama, jog tokios šventovės turėjo turėti ypatingų nuopelnų ir ateities perspektyvą, būti istoriškai reikšmingos, tikinčiųjų ypač branginamos, puoselėjamos (tuo metu pasaulyje buvo tik apie 1000 bazilikų, dabar jau – 2000).

Popiežiaus Benedikto XV sprendimas suteikti šį garbės titulą, pasak istorikės, kilo iš Šventojo Tėvo supratimo, jog ši katedra ir tikintieji verti šio titulo. Dėkinga proga tam buvo 1921 metais švenčiamas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 500 metų jubiliejus (Kauno katedra tuo metu buvo Žemaičių vyskupo sostas, perkeltas iš Varnių).

Apsilankiusieji arkikatedroje sekmadienį galėjo pamatyti istorinį dokumentą – 1921 m. balandžio 26 d. popiežiaus Benedikto XV bulę (su lietuvišku vertimu), suteikiančią Kauno katedrai bazilikos garbę.

Gerojo Ganytojo sekmadienio liturgijai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, svečiai Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas bei Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti kunigai. Patarnavo diakonai Benas Ulevičius ir Darius Chmieliauskas. Giedojo arkikatedros choras, vadovaujamas Mindaugo Šikšniaus.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu, šiose iškilmėse kunigystės auksinio 50 metų jubiliejaus proga dėkota Dievui už ilgametį arkikatedros dvasininką, prelatą profesorių Vytautą Steponą Vaičiūną OFS skiriant jam ypatingą palaiminimo maldą, sugiedant „Ilgiausių metų“ ir perduodant visos bendruomenės sveikinimus – malda, gėlėmis ir plojimais.

Pasak arkivyskupo Kęstučio, visos tądien minėtos progos savaip atsispindi garbingame, nesyk įvairiais apdovanojimais pažymėtame prelato Vytauto gyvenime. Jo 50 metų kunigystės kelias neatskiriamas nuo arkikatedros, nuo pasitarnavimų jos lankytojams, nuo tarnystės seminarijoje, universitete iki plačiąja prasme tarnystės miestui būnant savivaldybės kapelionu. Jis visada buvo įvairių vyskupo skirtų jam pareigų tarnas, yra įvairių sielovados iniciatyvų, mokslinių ir kūrybinių darbų autorius.

„Didžiuojamės ir dėkojame gerajam Viešpačiui už Jūsų tarnystę. Čia dalyvaujantys vyskupai yra Jūsų mokiniai. Ne veltui Jūs savo mokinius vadinate vaikais. Esate tėvas, sekantis Gerojo Ganytojo pavyzdžiui“, – sakė arkivyskupas Kęstutis apie garbųjį prelatą, kuriam šį titulą būti Šventojo Sosto garbės prelatu suteikė šv. Jonas Paulius II 2004 metais (visą homiliją kviečiame skaityti >>).

Pasak paties jubiliato, net 54 metus arkikatedra buvo greta jo gyvenime, be to, iš jų net 42 metus jis dirbo seminarijoje, 47 – bažnytiniame tribunole, 30 – universitete. Ėjęs tarnauti ten, kur buvo skiriamas, Eucharistijos liturgijos pabaigoje visiems dėkodamas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas prašė melstis ir skatinti jaunimą išgirsti Viešpaties balsą rinktis kunigo pašaukimą – kunigystei kviečia pats Kristus.

Gerojo Ganytojo sekmadienis arkikatedroje su jubiliejinėmis šventovės ir kunigystės sukaktimis paminėtas ir sakralinės muzikos koncertu, kurį surengė Kauno vokalinis kvartetas, mušamieji (Benas Muntrimas) ir vargonai (Dalia Jatautaitė).

Šventovėje galima apžiūrėti Kauno arkivyskupijos muziejaus parengtą parodą šiemet minimam arkivyskupijos 95-erių metų jubiliejui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune