Malda už mokytojų ir katechetų tarnystę: „Visi esame katechetai, kai dalijamės tikėjimo žodžiais, nuotaika, viltimi.“ (2021 04 28)
Paskelbta: 2021-04-29 10:05:31

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Tęsiantis velykiniam laikui, tęsiasi ir maldos vakarai Kauno arkikatedroje su arkivyskupu, o juose Dievo palaimos meldžiama įvairių sričių sielovados pagalbininkams.

Balandžio 28 d. trečiadienį arkikatedroje ir prie ekranų (per tiesiogines transliacijas) buvo suburti jaunimo tikėjimo ugdytojai mokyklose bei parapijose, šias pajėgas telkiantys arkivyskupijos Katechetikos centro darbuotojai. Jiems visiems arkivyskupas Kęstutis Kėvalas padėkojo už tarnystę, kviesdamas  atnaujinti širdis ir su nauja jėga eiti į pasaulį.

Nuo pat Švč. Sakramento pagarbinimo valandėlės prisijungę transliacijų dalyviai socialiniuose tinkluose dėkojo už galimybę po dienos rūpesčių melstis kartu. Adoracijos maldą rengę katechezės bendradarbiai labiausiai prašė sau ir kolegoms malonės patirti, jog Dievas yra arti, myli ir guodžia, dovanoja ramybę ir artumą.

Šioje garbinimo maldoje, pasak adoracijoje dalyvavusio arkivyskupo Kęstučio, perkeliant savo širdis į Tėvo širdį, užtarti visi, kurie skelbia Dievo žodį, perteikia Apreiškimą mokyklų, parapijų, universitetų bendruomenėse, kad būtų išlaikyta viltis ir paskelbta Išgelbėjimo žinia.

Eucharistijos šventimui vėliau vadovavo arkivyskupas Kęstutis, koncelebravo kunigas Artūras Kazlauskas bei prelatas profesorius Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kuris vadovavo pirmiesiems katechetų kursams atgavus Nepriklausomybę, kai labai reikėjo žmonių, pasirengusių mokyti tikybos, tuo metu po ilgų sovietmečio metų sugrąžintos į mokyklas.
Evangeliją skelbė ir patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas, taip pat būrys jaunųjų patarnautojų.

Savo homilijoje arkivyskupas darsyk atkreipė dėmesį į ką tik paskelbtą Evangeliją pagal Joną (Jn 12, 44) – paskutinę Jėzaus viešąją kalbą, pabrėždamas, jog tai kiekvienam klausytojui yra tarsi egzaminas: ar priimame Jo Asmenį ir žodžius? Koks yra mūsų santykis su Jėzumi iš Nazareto, kuris atėjo kaip Šviesa ir Tiesa, atėjo ne smerkti, bet gelbėti?

„Tikybos mokytojai, katechetai tarnauja, kad paskelbtų gelbėjančią Tiesą. Šiandien tai nelengva, nes daug kas prisistato tiesos nešėjais. Mokytojai Tiesą pristato taip, kad žmogus ją priimtų, užsidegtų ir ji apsigyventų jame“, – sakė arkivyskupas Kęstutis, atkreipdamas dėmesį, jog tam tikra prasme visi esame katechetai, kurie dalijamės tikėjimo žodžiais, nuotaika, viltimi.

Katechetikos centro parengtuose bendruomeniniuose maldavimuose šioje Eucharistijoje, be kita, melstasi ir už visus švietimo darbuotojus, už tėvus ir, žinoma, už moksleivius, ypač už tai, kad jie su gyvu tikėjimu rinktųsi savo gyvenimo kelius.

 Gegužės 5 d. trečiadienio malda arkikatedroje su arkivyskupu bus skiriama jaunimui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune