Malda už Carito bendruomenę ir žvilgsnį į vargstančius Jėzaus akimis (2021 05 12)
Paskelbta: 2021-05-13 13:27:15

Gegužės 12 d., antrojo mėnesio trečiadienio pavakarę, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kvietė melstis už karitatyvinės misijos bendradarbius, Carito bendruomenę, socialinių organizacijų darbuotojus ir savanorius.

Adoruodama Švenčiausiąjį Sakramentą Carito bendruomenė meldėsi, kad Viešpats mokytų ją ir mus žvelgti į vargstančius Jo akimis ir matyti juose mūsų brolius ir seseris, gaivintų mūsų tikėjimą, liudijamą atvira širdimi ir gailestingumo darbais.

Šv. Mišiose per homiliją ganytojas, remdamasis skaitinyje skambėjusiu šv. Pauliaus kalbėjimu Atėnų gyventojams, pabrėžė, kad svarbu ne tik žinoti apie Dievą, bet ir pažinti Jį asmeniškai, kaip dėl mūsų kentėjusį, mirusį ir prisikėlusį Viešpatį.

Arkivyskupas taip pat pasidalijo prisiminimais apie kunigą profesorių Joną Juraitį minint 95-ąsias jo gimimo metines, akcentavo ypatingą šios iškilios asmenybės gebėjimą kalbėti apie Dievą ne žodžiais, bet gilų supratimą ir autentišką tikėjimą atspindinčiu kasdieniu gyvenimu.

Bendruomeninėje maldoje buvo meldžiamasi Šventojo Tėvo intencija prašant pasaulį varginančios pandemijos pabaigos, taip pat už šią savaitę tragiškai iš gyvenimo pasitraukusią jauną gydytoją, prašant Viešpaties jautrinti gyvųjų sąžines ir troškimą kurti žmogiškesnius santykius.

Kauno arkivyskupijos Carito komanda dėkoja salezietei seseriai Ingai Rukaitei už skirtą laiką dvasiniams pokalbiams, Mišiose giedojusioms Indrei ir Julijai iš Petrašiūnų Šv. Vincento Pauliečio parapijos, skaitinį skaičiusiai Senamiesčio vaikų dienos centro vadovei Aušrai Žukauskaitei ir visiems, kurie meldėsi kartu.

Kitas maldos trečiadienis už Carito bendradarbius įvyks birželio 9 dieną.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune