Palaiminimai Lietuvos šeimoms iš Šiluvos šventovės (2021 05 13)
Paskelbta: 2021-05-14 14:36:56

Gegužės 12 d. Šiluvoje švenčiant Marijos dieną buvo meldžiamasi už mūsų šeimas ir šeimos instituciją, kuri ypač šiuo metu patiria išbandymų. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį, jog mūsų valstybė dabar laiko egzaminą – dėl šeimos, dėl lyties sampratos, dėl tėvų pirmesnės teisės auklėjant savo vaikus. Bendruomeniniuose maldavimuose tądien, be kita, melstasi ir Kauno arkivyskupijos intencija šią gegužę – kad saugotume šeimas kaip mūsų pačių ir valstybės brangiausią turtą. Už šeimas buvo kalbamas Rožinis, jų intencijos minėtos ir naktinėje Švč. Sakramento adoracijoje su „Marijos radiju“.

Katechezę apie šeimą kaip brangiausią turtą Šiluvos bazilikoje sakęs diakonas dr. Benas Ulevičius pabrėžė, jog kiekvieno gyvenimas prasideda šeimoje. Mūsų patirtis šeimoje gali būti arba laimėjimas, arba pralaimėjimas. Jei turime gražią patirtį, gyvenimą statome ant šio pamato, tada išsaugome giluminį džiaugsmą ir pasitikėjimą. Nepatyrusieji meilės šeimoje, tėvystės, brolystės ar seserystės, to alksta, tad ir Bažnyčiai užduotis – kaip šį alkį pamaitinti.

„Šeima kyla iš Dievo – Jis yra santuokinis Dievas. Visa išgelbėjimo istorija Šventajame Rašte prasideda nuo santuokos ir baigiasi santuoka – Kristaus ir Bažnyčios. Ir tai byloja man kažką svarbaus. Turiu rasti santuokos slėpinį tarsi šaltinį savo gyvenimui. Pats Dievas moko santuokos, nes santuoka yra sandora, kuri veda į gebėjimą dovanoti save. Pats iš savęs žmogus to nepajėgtų. Kartais sakome, jog Dievas turbūt panašus į mūsų geriausius tėčius ir geriausias mamas. Dievas yra tėvystės ir motinystės kilmės vieta“, – kalbėjo diakonas, kuris yra nuolatinės diakonystės šventimus priėmęs šeimos tėvas bei VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas.

Be kita, katechezėje diakonas Benas pakvietė žvelgti į santuoką kaip į liturgiją – švęsti ją šeimos bendrystėje nepamirštant gražių svarbių žodžių bei gestų.

Šią dieną Šiluvos piligrimų malda švenčiant iškilmingą Eucharistiją buvo apgaubti arkivyskupijos ganytojai – kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris konsekruotas vyskupu prieš 30 metų, bei arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, prieš 30 metų priėmęs kunigystės šventimus. Tradiciškai arkivyskupo Kęstučio kvietimu taip pat melstasi už arkivyskupijos kunigus įvairių kunigystės šventimų bei amžiaus sukakčių proga.

Eucharistiją drauge su Kauno arkivyskupijos ganytojais koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, beveik dešimt kunigų. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Homiliją pasakęs arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į džiaugsmingąjį Marijos ir Elzbietos susitikimą paskelbtoje Evangelijoje pagal Luką, kai abiejų moterų širdys per Viešpaties veikimą pradžiunga nuo tikrovės, kuri buvo ne iš šio pasaulio.

„Ne iš šio pasaulio“ buvo ir 1917 m. gegužės 13-ąją Fatimoje vykęs Marijos apsireiškimas, kai vaikams buvo perduota dangaus žinia: jei žmonija nori taikos, turi melstis ir atgailauti.

Ganytojas taip pat priminė, jog prieš 40 metų, tą pačią gegužės 13-ąją 1981 metais, buvo pasikėsinta į šv. Joną Paulių II, kuris per stebuklą ir jo labai mylėtos Mergelės Marijos globą išgyveno ir atvedė Bažnyčią į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį.

„Viskas yra Dievo rankose: mūsų gyvenimas, mūsų likimas. Dievo veikimas yra neįtikėtinas, ir kai žmogus atpažįsta tuos ženklus, juos prisimena, iš jų semiasi stiprybės tikėjimo kelionei. Izraelio tauta taip atsimindavo įvykius ir stiprindavosi kasdienai, kuri kartais nori pagrobti mūsų užsidegimą ir entuziazmą. Labai svarbu atsiminti, susirinkti ir švęsti. Nepamiršti, kad Dievo Motina mus globoja, kad jos Nekaltoji Širdis triumfuos. Ir dėkoti už Mergelės Marijos iniciatyvą ir Šiluvoje, ir Fatimoje pasirodyti ir padrąsinti, paremti ir pradžiuginti“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, užbaigdamas iškilmių homiliją.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune