„Užtvirtink“ kelionėje susitiko Kauno I ir Kauno II dekanatų sutvirtinamieji (2021 05 14–15)
Paskelbta: 2021-05-19 11:15:29

Ką sakyti tiems, kuriuos vargina pandemijos laike karaliaujantys nuotoliniai renginiai? Sakome: „Ir per nuotolį įmanoma susitikti gyvai.“ Įrodymas – jau trečiasis „Užtvirtink“, kuriame susitiko Kauno I dekanato jaunuoliai, besirengiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą. Daugiau nei 100 jaunų žmonių gegužės 15 d. įsijungė kompiuterius ir žengė dar vieną žingsnį arčiau krikščioniškosios brandos.

Su jais atvirai ir jautriai savo pašaukimo kunigystei istorija dalijosi Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus. Kaip atsakinėjo kunigas? Taip pat drąsiai, kaip drąsiai klausė sutvirtinamieji: „Į seminariją stoja tik tie, kurie nesusiranda merginų?“; „Ar kunigas – pelninga profesija? Ar kunigystę galima vadinti profesija ir darbu?“; „O kaip su abejonėmis? Ar kada esate suabejojęs Dievu, pasimetęs tikėjimo kelyje?“

Antroje renginio dalyje tvirtai apie Dievo nuveiktus darbus liudijo psichologijos studentė Emilija Jankauskienė. Jos žodžiai, nujaučiame, krito ne tik į ausis, bet ir į širdis.

Saulėto gegužės 16-osios sekmadienio popietę kompiuterius įsijungė daugiau nei 140 Kauno II dekanato sutvirtinamųjų. Susirinkusius jaunuolius vėl pasitiko renginio vedėjas Mykolas Kulikauskas. Gausūs padėkos žodžiai jam.

Apie savivertę, tiksliau – menkos savivertės griaunamąją galią atvirai liudijo medicinos studentė Enrika Davydovaitė iš Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos. Mergina dalijosi, kokių darbų jos gyvenime nuveikė Viešpats. Jis perkeitė jos žvilgsnį į save pačią, į giliai įsišaknijusį įprotį manipuliuoti draugais, niekinti savo išvaizdą ir būti nuolat nelaimingai.

Atvirai į jaunuolių klausimus atsakinėjo Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas kunigas Žilvinas Zinkevičius. Šis kunigas savo atidumu apdovanojo ir Jaunimo centro komandą bei savanorius. Ypač brangu matyti autentišką tikėjimo liudijimą ir žodžiais, ir darbais.

Per nuotolį vykusiame renginyje užtvirtinome katechezėse įgytas žinias, bendrystę ir sąmoningo pasiryžimo priimti Sutvirtinimo sakramentą svarbą.

„Užtvirtink“ kelionė tęsiasi. Šį mėnesį, gegužės 28 d. ir 31 d., ji skiriama Ukmergės dekanato, birželio 5 d. – Raseinių dekanato, o birželio 12 d. – Jurbarko dekanato sutvirtinamiesiems.

Rengiesi priimti Sutvirtinimo sakramentą – priimk kvietimą susitikti su bendraamžiais ir bendraminčiais!

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune