Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Šeimos-Amoris laetitia metų aktualijos (2021 05 19)
Paskelbta: 2021-05-19 13:47:38

Gegužės 19 d. vyko Kauno I dekanato dvasininkų konferencija, kurioje buvo gilinamasi į šeimų pastoracijos klausimus, aptartos Šeimos-Amoris laetitia metų šventimo gairės.

Bendra malda nuotolinę konferenciją pradėjęs Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius atkreipė dėmesį, jog švenčiame Šeimos metus, tad dekanato konferencija skiriama šeimų pastoracijos klausimams.

Konferencijoje dalyvausi Kauno arkivyskupijos Šeimos centro vadovė Jūratė Lenkuvienė pasveikino susirinkusius ir pristatė Lietuvos šeimos centro vadovę Vijoletą Vitkauskienę.

V. Vitkauskienė pasidalijo mintimis apie iššūkius, kuriuos patiria šeimos. Ne veltui popiežius Pranciškus, švenčiant šiuos Šeimos metus, kviečia atsigręžti į šeimas, ieškoti būdų, kaip joms pagelbėti. Labai svarbu paklausti: kaip gyvena žmonės? Tam gali pasitarnauti sakramentų šventimas.

Svarbu palaikyti šeimas, kurios patiria problemų. Pagalbos šeimoms šiais laikais vis dėlto nėra daug, tačiau ji reikalinga. Dažnai problemiškos šeimos netgi bijo ateiti į bažnyčią. Svarbu nukreipti į Šeimos centrą, kur yra teikiama įvairi pagalba šeimoms, patiriančioms iššūkių ir ieškančioms problemų sprendimo. Pasak popiežiaus Pranciškaus, šeimos turi būti pastoracijos ir visuomenės centre. Palydėti šeimas pastoraciškai nėra taip paprasta. Dažnai, kaip rodo patirtis, tik sužadėtinių kursai yra galimybė prisiliesti prie žmonių. Tačiau to nepakanka.

V. Vitkauskienė pristatė ir aptarė įvairias Lietuvos šeimos centro organizuojamas programas, pristatė medžiagą, skirtą Šeimos metams. Lietuvoje šiuo metu yra šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės tėvų – šventųjų Liudviko ir Zelijos Martenų – relikvijos (dabar saugomos Panevėžio katedroje, o liepos mėnesį jos bus perkeltos į Krekenavos baziliką). Lietuvos šeimos centro internetiniame puslapyje skelbiama jiems skirta litanija. Tai pirmosios šventųjų sutuoktinių relikvijos Lietuvoje. Labai svarbu melstis, prašant šių šventųjų sutuoktinių užtarimo.

Popiežius Pranciškus kviečia atkreipti dėmesį ir į senelių pastoraciją. Jie taip pat yra šeimų dalis. Dirbant su vyresnio amžiaus žmonėmis svarbu akcentuoti gyvenimo trapumą, mirties neišvengiamumą, deramai palydėti link amžinybės. V. Vitkauskienė atkreipė dėmesį, kad šiuo metu Lietuvoje veikia „Sidabrinė linija“, kurios savanoriai yra pasirengę išklausyti senelius.

Akcentuota, jog šeimos neturi likti vienos su savo sunkumais. Popiežius Pranciškus šiais metais kviečia pasvarstyti: ar svarbi šeima? Kiekviena šeima yra šventa ir neliečiama. Kitas nemažiau svarbus klausimas, pasak popiežiaus, – kas tau yra meilė šeimoje? Svarbu išgirsti vieniems kitus. Šeimos gyvenimas neatsiejamas nuo atleidimo, nuo gerų kito žmogaus savybių pastebėjimo. Į tai popiežius taip pat kviečia atkreipti dėmesį per šiuos metus. Kaip tą pasiekti? Pasak Lietuvos šeimos centro vadovės V. Vitkauskienės, svarbu sustoti, pamąstyti, pasimelsti, atsižvelgti į atsakymus. Į šiuos klausimus gali bandyti atsakyti ir bendruomenės. Parapija turi branginti savo šeimas, kurios į pastoraciją gali daug ką įnešti.

Konferencijos pabaigoje pristatytos Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vykdomos programos, aptarti einamieji klausimai.

Kunigo Nerijaus Pipiro informacija

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune