Trečiadienis arkikatedroje su tikybos mokytojais ir katechetais iš Jėzaus mokantis mylėti (2021 05 26)
Paskelbta: 2021-05-27 12:04:09

Nuotraukos – arkivyskupijos Katechetikos centro

„Mylėti negalime priversti. Nėra lengva pasakyti žmogui: aš tikiu, tikėk ir tu. Vienintelis kelias – tai tarnystės kelias. Kelias tarnauti su pasiaukojančia meile, kaip darote ir jūs, mokytojai ir katechetai. Ačiū jums už begalinį darbą, didžiulį triūsą, išmanumą ir kūrybingumą. Ir ačiū, kad ateinate prie Jėzaus, nes tik čia išmokstame mylėti taip, kaip Jis ir kaip Marija, kuri žvelgdama į kryžių prisiėmė mus kaip savo vaikus“, – sakė šv. Mišių homilijoje Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus arkikatedroje bazilikoje į trečiadienio maldą arkivyskupo kvietimu gegužės 26 dieną susirinkusiems tikybos mokytojams ir katechetams.

Jie, suburti arkivyskupijos Katechetikos centro bendradarbių, aktyviai ir gyvai, kai kurie ir per transliacijas dalyvavo Eucharistijos adoracijos valandėlėje, Gegužinėse pamaldose, vėliau šv. Mišiose skaitė skaitinius.

Šioms šv. Mišioms vadovavo kunigas Ramūnas Norkus, o koncelebravo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, kuris, pasak kun. Ramūno, yra tikras katechetų rengimo „krikštatėvis“, rūpinęsis pačiais pirmaisiais jaunimo tikėjimo ugdytojais Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę ir į mokyklas sugrąžinus tikybos mokymą.

Ką tik atšvęstų Sekminių džiaugsmą arkikatedrai ir čia susirinkusiems dovanojo Aurimas iš Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos šlovintojų grupės bei Indrė ir Julija iš Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos. Ne vieno  širdis ir dvasia buvo pakylėtos jaunų skaidrių balsų.

Tądien Bažnyčia minėjo XVI a. šventąjį, italą Pilypą Nerį, tad jo užsidegimo, kad žmonės vis labiau pažintų ir mylėtų Viešpatį, melsta ir šių dienų tikėjimo ugdytojams. Jį priminęs savo homilijoje seminarijos rektorius didžiąja visų katechete bei tikėjimo mokytoja pavadino Švč. Mergelę Mariją, kurį sekė Jėzų, visa mąstydama savo širdyje.

Pasidalijęs Evangelijos (pagal Morkų 10, 32–45) komentaru, kun. Ramūnas atkreipė dėmesį, kad Jėzus apaštalus – tą pirmąją Bažnyčią – mokė, jog ne postai, galia, garbė yra svarbiausi šioje žemėje. Svarbiausia – viltį turėti Dievuje, nes kas Jį išpažins, bus išaukštintas.

Visuotinėje maldoje buvo užtartas popiežius Pranciškus ir visa Bažnyčia, taip pat visi piliečiai ir valdžios žmonės Lietuvoje, kad priimamais įstatymais saugotų šeimas, o jos pačios – kad su meile augintų ir auklėtų savo vaikus.

Tą vakarą arkikatedroje tikėjimo ugdytojai meldėsi ir už jaunimą, už savo kolegas švietimo įstaigų bendruomenėse, o amžinybės šviesos prašė jau ten iškeliavusiems mokytojams bei katechetams.

Pirmąjį birželio trečiadienį į arkikatedrą melstis arkivyskupas kviečia jjaunimą ir jaunimo sielovadininkus.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune