Trečiadienį arkivyskupijos katedra buvo tapusi jaunų žmonių bažnyčia (2021 06 02)
Paskelbta: 2021-06-04 11:44:25

Nuotraukos – Juozo KAMENSKO

Birželio 2 d. Kauno arkikatedroje buvo tarsi antrosios Sekminės, kai Šventoji Dvasia suvirpino jaunų žmonių gyvenimą. Tą trečiadienio vakarą arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas meldėsi už jaunus žmones, ypač už tuos, kuriems suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

„Jono Pauliaus II piligrimų“ ir „Gyvųjų akmenų“ bendruomenių komandos devynis mėnesius lydėjo jaunus žmones į įkrikščioninimo užbaigimą – Sutvirtinimo sakramentą. Neįprastomis sąlygomis, susitikdami nuotoliniu būdu, jie ištikimai tvirtėjo tikėjime. Ir trečiadienio vakarą Kauno arkivyskupijos katedra tapo jaunų žmonių bažnyčia.

„Tai džiaugsmo diena, kurioje drauge išgyvename didžiulę Bažnyčios dovaną – Šventosios Dvasios išsiliejimą širdyse, kurios ilgisi Dievo, kurios be Jo kenčia. Jeigu žmogus atsiveria Dievo malonei, jo gyvenime prasideda nauja istorija. Šventasis Raštas tai vadina atgimimu iš aukštybių“, – sakė arkivyskupas Kęstutis šv. Mišių homilijoje.

 

Sutvirtinimo sakramentą priėmusi Gytė džiaugėsi, kad „žvilgsnis su ganytoju Kęstučiu, kuris patepė mane aliejumi, įnešė bendrumo, vienybės pojūtį. Ir nors mūsų veidus dengė kaukės, bet šypsenos jos nepaslėpė“.

Miglė, žengdama link altoriaus, širdimi pamatė mylinčio Tėvo ramų žvilgsnį ir stipriai išgyveno tikėjimą Jo pažadu.

„Šitas laikas padėjo tapti „geresne savęs versija“, pilnaverčiu krikščioniu, pasiruošusiu garsiai skleisti Viešpaties naujieną“, – dalijosi sutvirtinamasis Giedrius.

 Rūta Godliauskaitė

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune