Rekolekcijomis užbaigtas Samuelio kursas ieškantiems pašaukimo (2021 06 11–13)
Paskelbta: 2021-06-14 17:26:01

Nuo lapkričio mėnesio kas tris savaites vyko nuotoliniai Samuelio kurso susitikimai. Juose daugiau nei trisdešimt dalyvių keliavo pašaukimo ieškojimo keliu. Susitikimuose kilo impulsai į Šventojo Rašto tekstus, su kurias dalyviai keliaudavo asmeninėje maldoje iki kito kurso susitikimo. Taip pat vyko diskusijos grupelėse, turėta laiko asmeninei maldai Švč. Sakramento adoracijoje, svečių pasidalijimai apie savo pašaukimą ir kelionę jame. Kiekvieno renginio metu svečiuose buvo vis skirtingo pašaukimo žmonės: kunigai, vienuoliai, pašvęstieji pasauliečiai, misionieriai, šeimos. Prelegentai dalijosi savo patirtimi tikėjimo kelionėje, iššūkiais, su kuriais susiduria, ir kokie aspektai juos paskatino rinktis šį kelią.

Galiausiai po devynių ciklo susitikimų birželio 11–13 d. Šiluvoje vyko Samuelio kurso rekolekcijos, vainikavusios šią kelionę. Rekolekcijos vyko mišriu būdu – gyvai bei virtualiai. Dalis dalyvių, laikydamiesi saugumo priemonių pandemijos laikotarpiu, dalyvavo gyvai Šiluvoje, kiti jungėsi pasitelkdami išmaniąsias technologijas.

Rekolekcijos prasidėjo impulsu ir įvadu į rekolekcijas. Pirmąjį mokymą apie Dievo meilę pristatęs kunigas Stasys Kazėnas SJ akcentavo, kad meilė yra tai, kai esi dėl kito; Dievas nelaukia, kad mums prasikaltus imtų mus smerkti ir kaltinti. Jis mus myli ir laukia kiekvieno iš mūsų. Jėzus yra gražiausias pavyzdys, kaip būti dėl kito, kaip mylėti visiškai save dovanojant.

Antruoju rekolekcijų impulsu apie Dievo įvaizdžius dalijosi virtualiai į rekolekcijas prisijungęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Arkivyskupas akcentavo, jog Jėzus yra pagrindinis Dievo įvaizdis, atspindintis, koks yra Dievas. Jėzus – pats Dievas, tapęs Jo paveikslu. Ganytojas kvietė apmąstyti: kas mums yra Dievas, kai apie Jį galvojame? Ką manome, kai apie Jį mąstome? Trečiajame mokyme apie trukdžius ir baimes, kurie mums trukdo santykyje su Dievu, savo įžvalgomis dalijosi sesuo Dovyda Jaugelytė LSSC. Šeštadienio vakare apie nuodėmę ir susitaikymą kalbėjo virtualiai prisijungęs Gailestingumo šventovės Vilniuje rektorius kunigas Povilas Narijauskas. Sekmadienį vainikavo tėvo Stasio Kazėno SJ įžvalgos tema „Dvi vėliavos ir trys žmonų tipai pagal šv. Ignaco dvasines pratybas“, kuriose kvietė pamąstyti, po kieno vėliava esame apsisprendę stoti.

Rekolekcijose buvo dvasinio pokalbio, asmeninės maldos galimybė, Visi drauge šventėme Eucharistiją ir sekmadienį, kai Marijos dieną Šiluvoje su bendruomene jungėmės į bendrą maldą.

Ona Eigirdaitė

Filmuotoje medžiagoje – rekolekcijų dalyvių pasidalijimai apie pašaukimą (I ir II dalys) 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune