Artėjant arkivyskupijos globėjo
Šv. Jono Krikštytojo dienai: ĮSIKLAUSYTI, MELSTIS IR ŠVĘSTI! (2021 06 21–24)
Paskelbta: 2021-06-17 16:22:48

Artėja Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės. Per jas tradiciškai, bet kasmet naujai birželio 24-ąją švenčiame Arkivyskupijos dieną.

Po metų pertraukos Arkivyskupijos dienai kurijos sielovados bendradarbiai vėl kviečia į susitikimus jau nuo pirmadienio, birželio 21 d., – kviečia ĮSIKLAUSYTI, MELSTIS IR ŠVĘSTI. 

Kviečiame gyvai ir virtualiai, tačiau ne mažiau džiugiai po karantino atskirties patirti susitikimo džiaugsmą senamiesčio kiemelyje (Papilio g. 3) ir pokalbiuose įsiklausant į popiežiaus Pranciškaus žinią apie šeimą ir brolystę jo naujausiuose dokumentuose, taip pat kartu meldžiantis už Kauną bei jo gyventojus ir visą Kauno arkivyskupiją, jos bendruomenę bei visų ateitį.

Birželio 21 ir 22 d., pirmadienio ir antradienio vakarais, 18 valandą, pokalbių susitikimuose su diakonu dr. Benu Ulevičiumi bei arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ bus proga labiau įsigilinti į popiežiaus Pranciškaus dokumentus – posinodinį apaštališkąjį paraginimą Amoris laetitia („Meilės džiaugsmas“) ir encikliką Fratelli tutti („Visi mes broliai“) bei tai, ką jie šiandien sako apie bene pačius svarbiausius dalykus mums, pandemijos ir kitų sunkumų išvargintiems. Po šių pokalbių kiemelyje nuo 19 val. kviečiame melstis už Kauną bei visą arkivyskupiją greta esančioje Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje, šlovinti Viešpatį, kad visa Jo rankose ir visa Jis keičia į gera. 

Šv. Jono Krikštytojo Gimimo išvakarėse, birželio 23 dieną, nuo 19 val. šlovinimo vakaras vyks Kauno arkikatedroje bazilikoje.

O birželio 24-ąją 11 valandą arkikatedroje bazilikoje džiaugsmingai švęsime arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą su arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu, lygiai prieš metus sutiktu toje pat šventovėje – vyskupo katedroje, bei visais arkivyskupijos kunigais.

Maloniai kviečiame į arkivyskupijos, kuriai šiemet sukako 95-eri, gimtadienį!

P. S. Numatomos transliacijos:

birželio 21 ir 22 d. 18 val. pokalbiai kiemelyje (arkivyskupijos YouTube bei FB paskyroje)

birželio 23 d. šlovininimo vakaras arkikatedroje (arkivyskupijos YouTube bei FB paskyroje, Delfi.lt )

birželio 24 d. iškilmės arkikatedroje (arkivyskupijos YouTube bei FB paskyroje, Delfi.lt )

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune