Birželio 24–liepos 25 d. arkivyskupo kvietimu MALDOS MĖNUO UŽ PAŠAUKIMUS
Paskelbta: 2021-06-24 16:57:04

„Šiandien, naujų iššūkių akivaizdoje, ypač ryškiai pastebima stipriai sumenkusi drąsa rinktis kunigiškojo ar pašvęstojo gyvenimo kelią. Matome, kad jauniems žmonėms nelengva atsiliepti, nes dabartinio pasaulio kultūra nėra draugiška tokiam žingsniui. Todėl reikalinga ypatinga Dievo pagalba“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, švenčiant Arkivyskupijos dieną paskelbdamas Kauno arkivyskupijos Maldos už pašaukimus mėnesį.

Nuo birželio 24 d. iki liepos 25 d., kai pagerbsime Švč. Mergelės Marijos tėvus šventuosius Joakimą ir Oną, po kiekvienų šventų Mišių esame kviečiami melstis

MALDA UŽ PAŠAUKIMUS

Parsisiųsti PDF

Viešpatie Jėzau, Tu sakei:
„Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.“

Šio padrąsinimo skatinami,
kreipiamės į Dangaus Tėvą pagalbos,
kad jaunimas nepritrūktų drąsos atsiliepti į kunigiškojo ir pašvęstojo gyvenimo pašaukimą.
Kad ryžtųsi dovanoti savo gyvenimą broliams ir seserims skelbiant Gerąją Naujieną!
Kad jaunos širdys užsidegtų džiaugsmu nuo Jėzaus kvietimo: „Sek paskui mane.“

 Pasitikėdami šventojo Juozapo užtarimu,
Tau, Viešpatie, skiriame savo maldą ir prašome,
kad mūsų mylima Tėvynė nepristigtų šiandienos pasauliui taip reikalingų apaštalų.

 Meldžiame, kad jaunimas nebijotų atsiverti pašaukimo dovanai
ir atrastų Tave, kaip save atiduodančios meilės pavyzdį!

 To prašome per Kristų, vienintelį Kunigą, mūsų Viešpatį ir Gelbėtoją,
Amen

 

Visa INFORMACIJA STOJANTIEMS Į KUNIGŲ SEMINARIJAS 2021 metais –  katalikai.lt

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune