Šiluvos šventovės sakralusis menas kalbins ir virtualioje realybėje
Paskelbta: 2021-08-17 15:31:16

Šiluvos šventovėje Šiluvos piligrimų centras įgyvendina projektą, kurio metu planuojama sakralius kultūros objektus ir miestelio aikštės vaizdą pateikti 3D formatu internetinėje platformoje, tokiu būdu sukuriant galimybes pažinti šventovę vietos ir užsienio svečiams bei meno tyrinėtojams prieš apsilankant Šiluvoje. Taip pat tai galimybė išsamiau pažinti ir patyrinėti unikalios vietovės kultūros paveldo vertę.

Pastaruoju metu, kuomet patirtos atskirties nuo pasaulio aidas vis dar atliepia daugelio sąmonę, aktualiau ir įtikinamiau ima atrodyti kultūros svarbos fenomenas. Kultūros, kuri natūraliai susipina su gyvenimo kasdienybe, taip pat dažnai yra neatsiejama nuo vidinių žmogaus išgyvenimų ir patirčių.

Nenuostabu, jog krikščionių Bažnyčia daug dėmesio skirdavo sakralaus meno kūrybai ir sklaidai. Kūrybinis žmogaus pradas yra tai, kas dažniausiai pakylėja virš kasdienybės, taip pat ir leidžia permąstyti savosios egzistencijos prasmę bei priimti transcendenciją. Todėl viena seniausių Švč. Mergelės Marijos šventovių Europoje – Šiluvos šventovė – žmogaus rankomis įprasmino stebuklą – Mergelės Marijos apsireiškimą – architektūros ir skulptūros perlais. Šiluvoje esti vėlyvojo baroko Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika bei unikali modernistinė Antano Vivulskio projektuota Apsireiškimo koplyčia. Šios dvi, vienas kitą papildančios ir atliepiančios, sakralios erdvės yra kupinos meninės kūrybos raiškos ir interjere – Bazilikoje matomas skulptoriaus jėzuito Tomo Podgaiskio XVIII a. skulptūrinis interjero dekoras. Tad mažame miestelyje tai yra sakrali erdvė, pripildyta unikalios kultūrinės ir kūrybinės patirties, kuri artima tiek keliaujančiam piligrimui, tiek ir atvykusiam turistui.

Visgi, kuomet pasaulį ištikusi pandemija leido suvokti, jog kelionės turi būti apsvarstytos, prasmingos ir netgi joms savotiškai pasiruošiama, buvo nuspręsta, jog Šiluvos šventovėje esantis kultūrinis turtas turėtų būti prieinamas ne tik kiekvienam atvykusiam, tačiau ir kiekvienam besiruošiančiam atvykti, ieškančiam, galų gale, trokštančiam pažinti.

Norėdami atskleisti mus supantį meną, šią vasarą Šiluvos piligrimų centras vykdo nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos projektą ,,Sakralios Šiluvos šventovės istorijos pasakojimai skaitmeniniame amžiuje. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios pritaikymas skaitmeninei edukacijai ir pažinimui“, prie kurio finansavimo prisideda Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Projekto tikslas – virtualus turas po nekilnojamojo kultūros paveldo objektus ir svarbių Šiluvos šventovės kultūros vertybių skaitmeninimas 3D vaizdui kultūros paveldo vidaus interjero pagyvinimui. Šiuo metu yra pradėti Bazilikos interjero skaitmeninimas 3D formatu, planuojama antruoju etapu apjungti išorės 3D vaizdus su vidaus interjeru. Šią vasarą šventovėje vyksta interjero skaitmeninimo darbai, ruošiami tekstai ir kuriamas interjero sakralus pasakojimas skaitmeninėje erdvėje pasitelkiant panoraminius ir 3D vaizdus.

Visi šie darbai nuguls į virtualus gido formatą, kuris bus pritaikytas tiek atvykstantiems, tiek ir negalintiems atvykti į Šiluvą ir patirti čia esantį sakralaus meno grožį. Įgyvendinus projektą, kiekvienas norintis bus supažindintas su Bazilikos interjero skulptūromis, paveikslais ir architektūra. Unikaliai išlikusios nuo 1786 m. interjero skulptūrinės kompozicijos sukurtos br. jėzuito Tomo Podgaiskio, perteikia Bažnyčios steigimo temą, padeda įsitraukti į Eucharistijos vyksmą ir atskleidžia šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bruožus. Visos skulptūros sukurtos išplėsti stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo temai, rengiantis paveikslo karūnavimui.

Pradėjus ir tęsiant projektą ,,Sakralios Šiluvos šventovės istorijos pasakojimai skaitmeniniame amžiuje. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios pritaikymas skaitmeninei edukacijai ir pažinimui“, šiuo metu vykstant Bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios interjerų skaitmeninimo darbams, Šiluvos piligrimų centras dėkoja visiems prisidedantiems prie troškimo atskleisti sakralumo ir meninės kūrybos dialogą šventovėje: Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, VšĮ „Laiko Ženklai“ ir Sauliui Zaurai, Sauliui Mateliui ir UAB „Sparkus“.

Laukiame visų Šiluvos šventovėje bei kviečiame stebėti virtualaus turinio atsiradimą svetainėje www.siluva.lt

Šiluvos piligrimų centro informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune