Kauno akademinių bendruomenių malda arkikatedroje (2021 09 01)
Paskelbta: 2021-09-01 20:22:04

Nuotraukos – Kauno akademinės sielovados bendradarbių

Gražią rugsėjo pirmosios dieną gausus būrys akademinės bendruomenės narių rinkosi Kauno šv. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Šventovėje vyko šv. Mišios Mokslo ir žinių šventės, kuri tokia svarbi ir reikšminga visai akademinei bendruomenei, proga. Šv. Mišiose dalyvavo gausus būrys Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, kolegijų bei mokyklų bendruomenių – jų vadovai, dėstytojai bei studentai. 

Šv. Mišių aukai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Koncelebravo aukštosiose mokyklose dirbantys dvasininkai: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Artūras Jagelavičius. Patarnavo nuolatiniai diakonai – VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius bei Darius Chmieliauskas, taip pat Kauno seminaristai.

Savo homilijoje arkivyskupas Kęstutis akademinę bendruomenę įkvėpė žodžiais: „<...> Visi esame kviečiami dovanoti pasauliui ramybę ir paguodą, o ji ateina iš žmogaus širdies. Iš atradimo džiaugsmo su savo autoriumi Dievu, bendrystės su žmonėmis, kuriuos mums Jis dovanojo. Universitetas, kolegijos ir mokyklos teikia žmogui žinias apie pasaulį ir save patį. Jos ugdo pasitikėjimą savimi, bendrystę ir gebėjimą kurti bei dirbti drauge su kitais. Taigi, jos suteikia žmogui galią, padedančią ir jam pačiam, ir visuomenei, kurioje jis gyvena. Tai yra to dvasinio ir nematerialaus turto kaupimas, kurio, pasak Evangelijos, nei vagys vagia, nei rūdys ėda.“

Vėliau visuotinius maldavimus skaitė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybės prezidentė Evelina Alūzaitė. Studentų bei visos akademinės bendruomenės vardu atnašas nešė VDU bei KTU studentų atstovybės prezidentės Kristė Skaudaitė bei Ieva Vengrovskaja. 

Po šv. Mišių arkivyskupas pakvietė universitetų bendruomenę stabtelėti trumpo pabendravimo prie kavos puodelio.

Stabtelėjusios ir pradėjusios naujus akademinius metus malda, universitetų bendruomenės kimba į darbus. O akademinės sielovados bendradarbiai, startavę šv. Mišiomis, kviečia toliau jungtis į veiklas ir drauge, augant akademiškai, ūgtelėti ir dvasiškai. Platesnę informaciją apie veiklas jau netrukus galima bus rasti akademinės sielovados socialiniuose tinkluose.

Ona Eigirdaitė,
Kauno akademinė sielovada

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune