Prasidėjo Šilinės: tęsiasi Dievo garbinimo ir atlaidų istorija (2021 09 06)
Paskelbta: 2021-09-06 23:15:21

Nuotraukos – Agnietės Čisler

„Šis laikas – Dievo gailestingumo laikas, kad patirtume Dievo artumą ir sulauktume tų malonių, kurias Jis yra paruošęs per šiuos atlaidus“, – pradedant didžiųjų Šilinių aštuondienį rugsėjo 6-osios vakarą Apsireiškimo koplyčioje sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, džiaugsmingą pasveikinimą skirdamas kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ, arkivyskupui emeritui Lionginui Virbalui SJ, jau susirinkusiam gausiam būriui kunigų, seminaristų, seserų vienuolių bei kitų atlaidų talkininkų, kurie per visas dienas tarnaus, kad kiekvienas Šiluvoje būtų laukiamas, pasitinkamas ir priimamas.

Juk ši palaiminta vieta, pasak arkivyskupo, visada žmones guodė – čia, Šiluvoje, jau XV amžiuje prasidėjusi Dievo garbinimo ir atlaidų istorija džiaugsmingai tęsiasi: per Mergelės Marijos kvietimą Šiluvoje burtis, švęsti, patirti gailestingumą Dievas ir šiandien žmogų suranda.

Ganytojo pasveikinimas šventų Mišių pradžioje buvo skirtas ir čia dar atvyksiantiems piligrimams, ir vietos bendruomenei, ir ypač Karaliaus Mindaugo profesinio centro floristikos dėstytojoms, kurios Marijos gimtadieniui su meile, šiemet vėl naujai bei kitaip, sukūrė kompozicijas dviem garsiosioms Šiluvos šventovėms ir aikštei, kur vyks pagrindinės pamaldos.

Homiliją pasakęs arkivyskupas pabrėžė, jog atlaidai skirti sustiprinti žmonių širdims ir vilčiai. Čia įvyksta „šventieji mainai“ – atvykdami į Šiluvą patys gauname, kad duotume paskui kitiems. Taip stiprėja tikėjimas, aiškėja viltis ir galima praktikuoti meilę. Šiemetiniai atlaidai, švenčiami popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Šeimos-Amoris laetitia bei Šv. Juozapo metais ir sykiu gana neramiu laiku Lietuvoje, ganytojo žodžiais, gali tapti pasiryžimo įkvėpimu, kaip galime sustiprinti savo šeimas, Bažnyčią kaip šeimą ir savo valstybę.

„Gėrisi jumis Viešpats, nes esate Jo vaikai! Švieskite Tėvynei viltimi. Dievas, kuris mus sukūrė, nori džiaugsmingos širdies, kuri Jį garbintų per amžius“, – drąsino arkivyskupas atlaidų pagalbininkus bei visus piligrimus.

Visuotinėje maldoje, be kita, buvo išsakyti pirmieji šiuose atlaiduose gerovės, taikos ir pandemijos pabaigos prašymai pasauliui. Taikos maldavimai tęsis ir rugsėjo 7-ąją, kurią švęsime kaip Taikos siekio ir Šv. Jono Pauliaus II dieną.

Šv. Mišių pabaigoje iškilminga procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu per sakraliąją aikštę į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką paskelbė miesteliui ir transliacijų dalyviams visoje Lietuvoje Šilinių – Dievo garbinimo ir naujų Jo malonių – pradžią.

 Visa informacija apie šių metų Šilines siluva.lt ir FB, kaunoarkivyskupija.lt bei FB.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune