Jaunimo piligrimystė atlaiduose ir Žiburių procesija – už meilę kasdienybėje (2021 09 11)
Paskelbta: 2021-09-12 20:14:23

Nuotraukos – Juozo Kamensko, Agnietės Čisler (1, 12, 17)

Apmąstydami meilės kasdienybėje intenciją (plg. apaštalo Pauliaus Himną meilei)  rugsėjo 11 d. vakarą Šiluvos miestelį apjuosė Žiburių procesijos su Švenčiausiuoju Sakramentu dalyviai, vakarėjančioje šventovėje išgyvendami ypatingą mylinčio Dievo, Jo šviesos vaikų bendrumą – visi kartu – ir ganytojai, ir jaunuoliai, ir vyresnio amžiaus žmonės. Šiluvos aikštės grindinys nebuvo per kietas jauniems keliams, kurie čia suklupo prieš slėpinį – ir šiais laikais šioje žemėje Dievas kalbina jaunas širdis.  

Procesija atėjo iki miestelio pakraštyje nuo Tytuvėnų pusės pernai rudenį pastatyto kryžiaus – vadinamojo karavyko, saugančio nuo epidemijų ir karų.

Jaunimas prieš Žiburių procesiją buvo susirinkęs į vakaro šv. Mišias intencija – kad jauni žmonės būtų atviri Dievui „ieškodami sau tinkamo bendrininko‟. Giedojo Lietuvos jaunimo dienų šlovinimo choras.

Piligrimystėje į Šiluvą atkeliavę Pataisos namų Lietuvoje bendruomenių atstovai atnašų procesijoje nešė nuteistųjų intencijas.

Drąsinantį žodį taręs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasidalijo popiežiaus Pranciškaus paraginimais laiške jaunimui „Christus vivit“ gyventi ne virtualybėje, ne „ant sofų“. Ganytojas nuoširdžiai kvietė patikėti, jog Viešpats tikrai nori padovanoti jaunam žmogui gyvenimą, savo svajonę ir džiaugsmą.

Tą vakarą į Šiluvą nuo Tytuvėnų buvo atkeliavę XIX piligriminio žygio jaunuoliai, taip pat pėsčiomis atėję ateitininkai, vyskupijų Jaunimo centrų bendradarbiai. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras ir šiemet atlaiduose jaunimo lyderiams parapijose bei dekanatuose, pašaukimų sielovados bendradarbiams surengė specialų susitikimą „Į glėbį pas Mariją“.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune