Puoselėjant piligrimystę: savivaldybių atstovų susitikimas Šiluvoje (2021 09 14)
Paskelbta: 2021-09-14 22:14:14

Nuotraukos – organizatorių

Prieš metus keturios savivaldybės: Raseinių rajono, Kelmės rajono, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono – vykstant Šilinėms pasirašė bendradarbiavimo sutartis, siekdamos puoselėti religinį turizmą bei piligrimystę.

Džiugu, jog praėjus metams visų keturių savivaldybių atstovai Visuomenės dieną vėl susirinko Šiluvos šventovėje, drauge dalyvavo šv. Mišiose bei Šiluvos piligrimų centre ne tik paminėjo metų sukaktį, bet ir aptarė nuveiktus darbus, diskutavo ateities veiklų klausimais.

Susitikimą pradėjo Šiluvos piligrimų centro vadovė Agnė Ivaškevičiūtė pristatydama naująją centro komandą. Sveikinimo žodį tarė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas bei Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis. Buvo pristatyti 2021 m. įvykę renginiai: informacinis turas žiniasklaidos atstovams, „Bažnyčių naktys“ visose keturiose savivaldybėse. Dr. Darius Liutikas pristatė naująjį rengiamą religinio turizmo maršrutą „Malonės kelias“.

Džiugu, jog tarp Raseinių rajono savivaldybės ir Kauno arkivyskupijos prieš kelerius metus pradėtas bendrystės kelias išaugo į dar keturių savivaldybių bendradarbiavimą puoselėjant piligrimystę.

Šiluvos piligrimų  centro informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune